avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Feriepenger - trekkfritak i feriemåneden

av Jenny Høiby (Oppdatert ‎27-04-2021 08:05 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Ved utbetaling av feriepenger er det viktig å skille på opptjeningsår og ferieår. I tillegg må man skille på ansatte med fast månedslønn og ansatte med timelønn, siden vilkårene om trekkfritak her er forskjellig. Feriepengene kan ikke overstige 12,34 % av arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret, dersom trekkfritaket skal gjelde. Velger arbeidsgiver å benytte høyere feriepengeprosent, vil det overskytende av 12,34 % anses som en trekkpliktig fordel, uavhengig av om utbetalingen skjer i opptjeningsåret eller ferieåret.

 

Opptjeningsår og ferieår

Skattereglene skiller på opptjeningsår og ferieår. Dersom feriepengene utbetales i det året de opptjenes skal det beregnes ordinært forskuddstrekk av beløpet.

Utbetales feriepengene i ferieåret, altså året etter opptjeningsåret, vil trekkfritaket som hovedregel gjelde.

 

Dersom en ansatt f.eks. slutter i virksomheten i løpet av 2018, og arbeidsgiver utbetaler feriepengene som er opptjent fra januar og fram til sluttdato, vil feriepengene være trekkpliktig og forskuddstrekk skal beregnes. Avventer arbeidsgiver med å utbetale feriepengene til 2019 vil trekkfritaket gjelde.

 

Månedslønnede  

Dersom ansatte med månedslønn har naturalytelser, som f.eks. fri bil, elektronisk kommunikasjon, forsikringsordninger osv., kan trekkfritaket omfatte disse ytelsene. Dette fordrer at den ansatte har full opptjening, dvs. at vedkommende har vært ansatt i arbeidsforholdet gjennom hele opptjeningsåret. Har den ansatte vært i arbeidsforholdet deler av opptjeningsåret skal det beregnes ordinært forskuddstrekk av naturalytelsen ved feriepengeutbetalingen.

Trekkfritaket gjelder ikke variable ytelser. Utbetales overtid, bonus, provisjon ol. sammen med feriepengene, skal ordinært forskuddstrekk beregnes av disse ytelsene. Trekkfritaket gjelder heller ikke for trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser. Det betyr at bilgodtgjørelse eller kostgodtgjørelse utover skattedirektoratets forskuddssatser, eller andre trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser som utbetales, skal inngå i trekkgrunnlaget også i feriemåneden.

 

Timelønnede      

Ansatte med uke-, dag- eller timebetaling har trekkfritak kun på ordinære feriepenger. Trekkfritaket på naturalytelser i feriemåneden gjelder ikke for timelønnede, selv om de har full opptjening. Har den ansatte tabelltrekk anbefales det at tabelltypen endres fra tabell- til prosenttrekk, avhengig av opptjeningsperioden ved beregning av forskuddstrekk, i den måneden ferien tas ut.

 

Feriepenger til arbeidstakere som har fylt 60 år

Ferieloven gir arbeidstakere som fyller 60 år eller mer i ferieåret, rett på en ekstra ferieuke. På grunn av en ekstra ferieuke vil disse ansatte få utbetalt 2,3 % ekstra i feriepenger. Denne delen av feriepengene omfattes ikke av trekkfritaket og vil være trekkpliktige selv om de utbetales i ferieåret.

 

Frikort

Det er viktig å være oppmerksom på at for ansatte med frikort, omfattes feriepengene av fribeløpet på samme måte som lønn. Det betyr at feriepengene medregnes i frikortbeløpet. Overstiger feriepengene frikortbeløpet, skal det derfor beregnes ordinært forskuddstrekk av beløpet, selv om feriepengene utbetales i ferieåret.

 

A-melding  

Husk å sende a-melding også i feriemåneden!

Selv om enkelte ytelser er trekkfrie i forbindelse med feriepengeutbetalingen, er de ikke fritatt fra rapporteringsplikten. Det betyr at a-melding skal sendes på ordinær måte, også denne måneden.