Mine områder
Hjelp

Foreslår lovendringer for å styrke retten til heltid

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-06-2022 13:22 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Regjeringen foreslår en rekke endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid. 

 

For det første foreslår regjeringen at det skal være en normgivende bestemmelse om at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være ansettelse på heltid. Det foreslås i tillegg en dokumentasjons- og drøftingsplikt for arbeidsgiver ved deltidsansettelser. Dette forslaget innebærer at et eventuelt behov for deltidsansettelse må dokumenteres av arbeidsgiver, og at det skal drøftes med tillitsvalgt. Det foreslås at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å håndheve at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

 

Videre så ønsker regjeringen å styrke fortrinnsretten til deltidsansatte. Det er foreslått to lovendringer for å nå dette målet. 

  1. Lovfeste at deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten. 
  2. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende».

Det presiserer i pressemeldingen fra regjeringen at selv om heltidskultur er viktig, er det også viktig at muligheten for deltid beholdes for dem som av ulike årsaker ikke kan arbeide heltid. Forslaget stenger derfor ikke for dette.

 

Les mer om forslagene til endringer på regjeringens nettsider.

 

RegelPOD - Bli en regel-lytter

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Hør Regelpod her eller der du pleier å høre podcast:

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"