avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Har arbeidsgiver krav på å bli varslet før ansatte skal ha foreldrepermisjon?

av Monica Bremtun-Olaussen -

I forbindelse med fødsel og adopsjon, så er det vanlig at arbeidstaker avvikler foreldrepermisjon. Dette er en lovfestet permisjon som man har krav på iht. arbeidsmiljøloven § 12-5. Hvilke plikter har arbeidstaker til å varsle arbeidsgiver om uttak av en slik permisjon?

 

Varslingsplikt

Når arbeidstakeren har et fravær, så må arbeidsgiver planlegge hvordan driften av virksomheten skal organiseres ved dette fraværet. I den forbindelse så er det regler i arbeidsmiljøloven vedrørende arbeidstakers plikt til å varsle om uttak av permisjon.

 

Hovedregelen for varsling, er at arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om den planlagte permisjonen så snart som mulig.I tillegg gjelder det særlige frister om når arbeidstaker senest skal varsle avhengig av varigheten på permisjonen.

 

Det er ingen formkrav til hvordan varslet om permisjon gis.

 

Varsling av planlagt foreldrepermisjon

Hvor lang tid i forveien permisjonen skal varsles, henger sammen med hvor lang permisjon foreldrene til sammen planlegger å ta. Dersom en arbeidstaker f.eks. har planlagt å ta sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon, så må alle permisjonene legges sammen for hver arbeidstaker for å finne ut hvor lang tid i forveien arbeidstaker må varsle om permisjonen.

 

Permisjon under 14 dager

Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig. Dersom permisjonen er under 14 dager, så er det ikke oppgitt noen spesifisert tidsfrist for når permisjonen skal varsles.

 

Permisjon over 14 dager

Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker.

 

Permisjon over 4 uker

Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker.

 

Permisjon utover ett år

Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

 

Delvis permisjon

Ved delvis permisjon, er den den perioden arbeidstaker har delvis permisjon som varslingsplikten skal beregnes ut fra. Skal arbeidstaker f.eks. ha 3 måneder delvis permisjon, så regnes dette som 3 måneder i forhold til beregningen av fristen.

 

Ordensregler

Varslingsreglene er ordensregler. Det vil si at dersom fristene oversittes, så mister ikke arbeidstaker retten til permisjonen, men den kan i utgangspunktet kreves tilsvarende forskjøvet.

 

Uventede forhold

Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Dette kan f.eks. være dersom barnet er prematurfødt.

 

Forlenge en varslet permisjon

Dersom arbeidstaker bestemmer seg for å ta en lengre permisjon enn opprinnelig varslet etter at permisjonen har startet, så må arbeidstaker varsle arbeidsgiver om denne forlengelsen innenfor de samme fristene.