Mine områder
Hjelp

Har arbeidstaker krav på lønn i julen?

av Monica Bremtun-Olaussen -

For å få svaret på om arbeidstaker har krav på lønn i julen, må man skille på om arbeidstaker er på jobb, eller ikke. Dersom arbeidstaker er på jobb i julen vil han ha krav på lønn for tid han arbeider, men hva vil han få betalt, og hvilke tillegg har han egentlig krav på? Hva så når arbeidstaker ikke er på jobb, hva vil han da ha krav på i lønn?

 

Ingen lovfestet rett på lønn

Det er ingen lovfestet rett til lønn for de bevegelige helligdagene i julen. Rett til lønn for slike dager kan imidlertid følge av avtale eller praksis i den enkelte virksomhet.

 

Arbeidstaker som ikke er på jobb

I år er det slik at de bevegelige helligdagene i julen er på lørdag og søndag. For mange betyr dette at 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag uansett ikke ville vært arbeidsdager. Men de som skulle vært på jobb disse dagene, og nå plutselig får fri, vil de da ha krav på lønn for de tapte arbeidsdagene?

 

Månedslønn eller timelønn?

Når arbeidstakers rett på lønn for bevegelige helligdager skal vurderes er det viktig å skille på om arbeidstaker har månedslønn eller timelønn.

 

Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om et gjennomsnittlig fast kronebeløp utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker en slik avtale skal man ikke trekke arbeidstaker i lønn for bevegelige helligdager.

 

Timelønnede arbeidstakere vil derimot i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. En timelønnet vil derfor som hovedregel kun ha krav på lønn for bevegelige helligdager i julen dersom vedkommende faktisk har arbeidet, med mindre man har en avtale om noe annet.

 

Tariffavtaler – bestemmelser om lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om lønnsutbetalinger på bevegelige helligdager. For å gjøre gjeldende krav på lønn etter en slik avtale må arbeidstakeren være fagorganisert, eller på annen måte omfattet av tariffavtalens regler. For arbeidstakere som ikke er omfattet av slike tariffavtaler, vil spørsmålet om krav på lønn for bevegelige helligdager måtte avgjøres av arbeidsavtalen, eller av praksis i virksomheten.

 

Arbeidstaker er på jobb

Det er mange arbeidstakere som er på arbeid i julen. De som er på arbeid har selvfølgelig krav på lønn, men hva har de krav på i tillegg fordi de arbeider på bevegelige helligdager i julen. Dersom arbeidstaker f.eks. må arbeide natt til 2. juledag, hvilke tillegg i lønnen vil dette gi ham rett på?

 

Retten til lønn for arbeid på bevegelige helligdager i julen er ikke lovregulert. Hva arbeidstaker vil ha krav på i lønn for arbeid på slike dager vil derfor måtte avgjøres på bakgrunn av arbeidsavtalen eller av tariffavtalen dersom virksomheten er bundet av en slik. Det er altså ikke regulert noe eget helligdagstillegg, nattillegg, helgetillegg e.l. i lovgivningen.

 

Det eneste tillegget som er regulert i arbeidsmiljøloven, er overtidstillegget. Har arbeidstaker arbeidet overtid på en bevegelig helligdag vil arbeidsmiljølovens alminnelig regler om overtidsarbeid komme til anvendelse. I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-6 (11), så skal det for overtidsarbeid betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent. Dette er altså det eneste lovpålagte tillegget arbeidstaker kan ha krav på.

 

Det vanlige er likevel at arbeidstaker får tillegg for å jobbe i julen. Dette tillegget vil da være regulert i avtale, det kan for eksempel være tariffavtale, eller en bedriftsintern avtale.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"