avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Hvor mye skal arbeidstaker hvile?

Vanja Ramsrud
  • Arbeidsfri pr 24 timer

I arbeidsmiljølovens kapittel 10 er det fastsatt at de ansatte har krav på minst 11 timer sammenhengende fritid i løpet av 24 timer. Fritiden skal legges mellom to hovedarbeidsperioder. Det er viktig å merke seg at dette gjelder uavhengig av om arbeidsdagen avsluttes etter alminnelig arbeidstid eller overtid.

 

  • Arbeidsfri pr 7 dager

Den enkelte av de ansatte har også krav på en sammenhengende fritid på minst 35 timer i løpet av 7 dager. Fritiden skal såvidt mulig legges til en søn- eller helgedag, og gis samtidig for alle de ansatte ved virksomheten.

 

  • Kan kortere arbeidsfri avtales?

Avtale om kortere hviletid kan ikke avtales med den enkelte arbeidstaker.

 

I en tariffbundet virksomhet kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte skriftlig avtale unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri. Slik avtale kan bare inngås dersom arbeidstaker sikres fri på andre tidspunkter. Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager. Det er særskilte regler for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser.

 

Når det er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser, kan man også i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale inngå skriftlig avtale om arbeid i den arbeidsfrie perioden på samme vilkår som i tariffbundede bedrifter.

 

  • Nye regler om arbeid mellom kl. 21 og 23.

Fra 1. juli 2017 kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale at arbeidstaker skal jobbe mellom kl. 21 og 23. Det er et vilkår at det arbeidstaker som tar initiativet til en slik avtale. Det som kan være en praktisk utfordring ved slik kveldsjobbing er å overholde hviletidsbestemmelsene pr. 24 timer - f.eks vil arbeid til kl. 23 innebære at arbeidstaker ikke kan påbegynne arbeid før kl. 10 neste dag.

 

Endringene som gjelder nattarbeid er tema på Lønnsforum Høst 2017 - årets viktigste oppdateringsarena for deg som jobber med lønn og personal. Les mer og meld deg på her.