Mine områder
Hjelp

Midlertidige regler i forbindelse med covid-19 forlenges

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎08-07-2022 15:01 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Flere av de midlertidige reglene i forbindelse med korona skulle i utgangspunktet kun vare ut juni 2022. Nå har en rekke av reglene i “Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien”, blitt vedtatt forlenget ut 2022. Her gir vi deg en oversikt over hvilken betydning dette har for syke- og omsorgspenger til arbeidstaker.

 

Sykepenger

§ 3-1 i forskriften som gir rett til sykepenger på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom blir forlenget ut 2022.

 

Muligheten til å få legeerklæring uten personlig fremmøte dersom legen vurderer dette som faglig forsvarlig forlenges også ut 2022.

 

Den midlertidige regelen som gir arbeidsgiver rett til å kreve refusjon fra trygden dag 6-16 ved koronarelatert fravær, forlenges ikke! Denne regelen gjelder kun ut juni 2022. Fra juli 2022 er det arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager igjen som normalt, også ved koronarelatert fravær, uten mulighet til å søke refusjon fra NAV for dag 6-16.

 

Omsorgspenger

Alle de midlertidige reglene vedrørende omsorgspenger forlenges ut 2022. Dette vil si at det nå ikke kun er dobling av antall dager som gjelder ut 2022, men også de øvrige reglene.

 

Reglene som gjelder ut 2022 ved omsorgspenger er:

  • Dobling av antall dager
  • Arbeidstaker har rett på omsorgspenger dersom barnet er pålagt karantene på grunn av korona, og hvis skole/barnehage er helt/delvis stengt pga korona
  • Dersom man må holde barnet hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, kan man bruke omsorgspenger. Her kan man også få ekstra dager med omsorgspenger dersom den opprinnelige kvoten er brukt opp.
  • Det er mulig å overføre dager mellom foreldrene hvis barnehage/skole er stengt på grunn av korona.
  • Arbeidstaker kan ha rett på ekstra dager utover den opprinnelige kvoten dersom denne er brukt opp, og skole/barnehage er stengt på grunn av korona.

RegelPOD

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Hør Regelpod her eller der du pleier å høre podcast.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"