Mine områder
Hjelp

Ny digital inntektsmelding - ofte stilte spørsmål

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 09:47 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Fra 1. januar 2019 er det digitalt enevalg ved innsending av inntektsopplysninger om arbeidstaker til NAV. Den nye digitale inntektsmeldingen erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Her gir vi deg svar på fem ofte stilte spørsmål om den nye meldingen.

 

1: Skal arbeidsgiver kun sende digital inntektsmelding dersom arbeidstaker skal ha sykepenger?
Nei, inntektsmeldingen skal også benyttes når arbeidsgiver skal gi opplysninger til NAV om arbeidstakere som skal ha foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. Det er altså ikke kun ved stønaden sykepenger arbeidsgiver skal sende inn inntektsmeldingen.

 

2: Hvem kan sende inn digital inntektsmelding?

Den som skal sende inntektsmeldingen må ha korrekt tilgang i Altinn. For å kunne sende inn, så kreves det at du eller ditt lønns- og personalsystem har en av disse tilgangene i Altinn:

  • Ansvarlig revisor
  • Lønn og personalmedarbeider
  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Revisormedarbeider
  • Kontaktperson NUF

3: Skal det sendes digital inntektsmelding for selvstendig næringsdrivende/frilansere?

Nei, digital inntektsmelding skal kun sendes for arbeidstakere.


4: Hvorfor må det sendes inn inntektsmelding i tillegg til opplysningene som er rapportert inn på a-meldingen?
NAV trenger flere opplysninger for å behandle arbeidstakers krav om stønad etter kapittel 8, 9 eller 14 i folketrygdloven enn hva som er innrapportert i a-meldingen. Dette kan for eksempel være om arbeidsgiver skal ha refusjon, om bonus skal regnes med i sykepengegrunnlaget, om arbeidstaker ikke skal beholde eventuelle naturalytelser under fraværet, eller om arbeidstaker skal ha ferie eller jobbe i perioden med stønad fra NAV.


5: Kan man fortsatt sende inntektsopplysningsskjema på papir i en overgangsperiode?
Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver sende inntektsopplysninger digitalt når arbeidstaker har første fraværsdag den 1.januar 2019 eller senere. Det er altså ikke lenger mulig å bruke papirskjemaet.

7 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"