Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Nye digitale skjemaer - Fritak for arbeidsgiverperioden

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎03-09-2021 16:41 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Arbeidsgiver har i noen tilfeller mulighet til å søke fritak for arbeidsgiverperioden. Søknad om fritak, samt refusjonskrav i de tilfellene der man har fått innvilget fritak, har tidligere vært gjort på papirskjema. Nå har disse skjemaene blitt digitale.

Hvilke skjema er digitalisert?

Dette er de tre skjemaene som nå har blitt digitalisert:

  • NAV 08-20.05 – langvarig eller kronisk sykdom, søknad om fritak
  • NAV 08.20.20 – sykdom forårsaket av svangerskap, søknad om fritak
  • NAV 08-20.12 – refusjonskrav

Arbeidsgiver som har sendt det digitale skjema, vil få en kvittering i Altinn, med varsel på SMS eller e-post.

Arbeidstaker får melding

Når søknad om fritak sendes digitalt, vil den ansatte få melding fra NAV om at dette er gjort.

 

Arbeidsgiver slipper nå også å få signatur fra den ansatte på skjema. Arbeidstakeren får en melding på nav.no om at arbeidsgiver har sendt et krav, og kan respondere på denne hvis det er noe som er feil med beløpet eller fraværsdagene.

Må arbeidsgiver bruke de digitale skjemaene?

Arbeidstakerne vil fremdeles kunne benytte papirversjonen av de to søknadene, men i løpet av oktober 2021 må arbeidsgivere bruke den nye versjonen.

Hvor finner jeg de nye skjemaene?

Når kan arbeidsgiver få fritak for arbeidsgiverperioden?

I starten av et sykefravær, skal arbeidsgiver som hovedregel dekke sykepenger til arbeidstaker i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av et sykefravær. For at arbeidsgiver skal bli forpliktet til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker før fraværet.

 

I noen tilfeller er det mulig å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. Dette kan gjøres både av arbeidstaker og arbeidsgiver, men det er nok mest vanlig at arbeidsgiver gjør dette.

 

I følgende tilfeller kan det søkes om fritak fra arbeidsgiverperioden:

  • arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær
  • arbeidstaker har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode
  • arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom, og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD

5 Kommentarer