avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nye regler fra 1. juli 2019

(updated by Julianne Habberstad VISMA ‎01-07-2019 14:28 )

Sykepengeordningen

Som følge av den nye IA-avtalen har det vært behov for å klargjøre regelverket, slik at det kommer tydelig frem at arbeidsgiver kan gi arbeidstaker utvidet rett til å bruke egenmelding innenfor arbeidsgiverperioden.

Fra 1. juli endres folketrygdlovens § 8 -24 slik at fjerde ledd nå skal lyde:
Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

Det er også gjort mindre tilpasninger og presiseringer i femte og sjette ledd, alle endringene kan du lese her


Pleiepengeordningen

Stortinget har vedtatt å endre graderingsreglene for pleiepenger, slik at de blir mer fleksible, og at det legges bedre til rette for foreldre som har nattlig tilsyn eller er i beredskap.

§ 9-11 tredje ledd skal lyde:
Det gjøres unntak fra andre ledd første og tredje punktum når barnets sykdom, jf. § 9-10, medfører at omsorgspersonen ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten eller omsorgspersonen må være i beredskap.


Foreldrepengeordningen -  økte rettigheter ved premature fødsler

Folketrygdlovens kapittel 14 endres slik at foreldrepengeperioden forlenges i de tilfelle der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Disse ukene legges til den ordinære stønadsperioden. Den nye regelen kan du lese her

Blir barnet innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal evtuelle dager med pleiepenger trekkes fra de ekstra stønadsukene. Den nye regelen er på regjeringen.no eksemplifisert slik : En kvinne har termin i uke 40, men føder i uke 29. De fem første ukene etter fødselen er barnet innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger. Det er da 11 uker forskjell mellom faktisk fødsel og termindato. Det trekkes fra fem uker med pleiepenger. I disse fem ukene blir uttaket av foreldrepenger utsatt. Foreldrene vil da få fem uker pleiepenger og seks uker ekstra foreldrepenger, før de begynner på den ordinære stønadsperioden. Stønadsperioden slutter da samtidig som den ville gjort hvis barnet hadde blitt født til termin.

 

Økt kompensasjonsgrad for sykepenger - fra 1.okt 2019

Stortinget har vedtatt å øke kompensasjonsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 75 til 80 pst. av sykepengegrunnlaget. Endringen vil skje i ftrl. § 8-34 og § 8-36

 

Oppdater deg i sommer - når som helst og hvor som helst

Få tilgang til en pakke med en rekke aktuelle nettkurs innenfor lønn-, skatt- og trygderett. Bruk nettkurs til oppdatering, repetisjon og oppslag i tilgangsperioden på 6 måneder.

 

Les mer om, og bestill nettkurspakken her>>