Mine områder
Hjelp

Nye regler om arbeidsavtaler, ikraft fra 01. juli 24

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎15-12-2023 14:54 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Ikraftreden 01.07. 2024

Stortinget vedtok 4. desember lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår). 

 

Lovvedtaket ble sanksjonert i statsråd 15 desember 2023 og der ble det besluttet at de nye reglene trer i kraft 1. juli 2024

 

Du finner selve lovvedtaket her: 

Lovvedtak 8 (2023-24)

 

Endringene omfatter blant annet

 • utvidede og endrede krav til den skriftlige arbeidsavtalen
  • flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen
  • kortere frister for når arbeidsavtalen skal foreligge og oppdateres
 • flere regler om varighet og bruk av prøvetid
  • ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet
  • ny lovbestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling
 • rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
  • ansatte som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
 • en bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler vedrørende
  • at et arbeidsforhold er midlertidig, da skal fast stilling legges til grunn
  • manglende opplysninger om stillingsomfang, da skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn, 

...medmindre arbeidsgiver kan motbevise dette.

 

Vi kommer tilbake med en utfyllende artikkel om de nye reglene rett på nyåret 🙂

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"