Mine områder
Hjelp

Nye regler om hjemmekontor for arbeidstakere innenfor EØS og Sveits

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎16-08-2023 08:02 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Bruk av hjemmekontor har de siste årene økt betraktelig. Det å jobbe fra hjemmekontor kan ha betydning for trygdemedlemskap dersom hjemmekontoret er i et annet land enn der arbeidsgiveren holder til.

 

Det er nå inngått en ny avtale som gir muligheten for å ha mer hjemmekontor i landet du bor i, og likevel være tilknyttet trygdeordningen i landet der arbeidsgiveren din holder til. Dette gjelder arbeid innenfor EØS og Sveits.

 

Her finner du avtalen og oppdatert oversikt over hvilke land som har signert den.

 

Arbeid kun i to land

Den nye avtalen gjelder kun for personer som arbeider i to land, der det ene er landet arbeidsgiveren holder til i, og det andre er landet arbeidstaker bor og jobber på hjemmekontor.

 

Har man flere arbeidsgivere, må disse holde til i det samme landet.

 

Hva endres?

Hvilket lands trygdeordning man tilhører vil kunne avhenge av både hvor man jobber, og hvor man bor. Hvis arbeidstaker jobber i flere land, vil trygdemedlemskap avhenge av hvor mye det jobbes i det landet man bor i.

 

Hovedregelen ved arbeid i flere land innenfor EØS, er at dersom man arbeider 25 %, eller mer i bostedslandet, så er man tilknyttet trygdeordningen her. Dette gjelder også arbeid på hjemmekontor.

 

Den nye avtalen åpner for at man kan arbeide 25 % eller mer på hjemmekontor, og fortsatt være tilknyttet trygdeordningen i landet der arbeidsgiver holder til. Det er et krav at under 50 prosent av arbeidet utføres på hjemmekontor i landet man bor i.

 

Arbeidstaker må søke om å få være tilknyttet trygdeordningen i landet der arbeidsgiveren holder til, dette skjer ikke automatisk.


Avtalen gjelder kun ved arbeid som utføres på hjemmekontor i bostedslandet, m.a.o. ikke for tilfeller av «hjemmekontor» i feriehus e.l. i utlandet.

 

Gjelder fra 1. juli 2023

Den nye avtalen gjelder fra 1. juli 2023 for Norge og de andre landene som har signert avtalen før denne datoen.

 

I land som signerer senere, gjelder avtalen fra og med måneden etter de signerer.

 

Hvordan søke?

Dersom arbeidstaker ønsker å være tilknyttet trygdeordningen i landet der arbeidsgiveren holder til, må det søkes om dette.

 

For å kunne få innvilget søknaden, må følgende vilkår være på plass:

 • Arbeidstaker må søke det lands trygdemyndighet man ønsker å tilhøre - er det Norge, så søker man hos NAV
 • Både landet der arbeidsgiveren holder til og landet man bor i må ha signert avtalen
 • Både arbeidstaker og arbeidsgiver må være enige om at det skal søkes
 • Det må være inngått en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at det skal arbeides på hjemmekontor, og hvor mye det skal arbeides på hjemmekontoret
 • Avtalen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende

Når gjelder medlemskapet fra?

Ved søknad om å være medlem i folketrygden etter denne avtalen, vil medlemskapet som hovedregel gjelde fra datoen NAV mottar søknaden.

 

Det kan i noen tilfeller gis avtale for en periode tilbake i tid, men tidligst fra 1. juli 2023. 

 

Hvor langt tilbake i tid man kan få en avtale, avhenger av når det søkes.

 • Før 30. juni 2024
  • Kan få innvilget søknaden i inntil 12 måneder tilbake i tid, men tidligst fra 1. juli 2023.
 • Etter 30. juni 2024
  • Kan få innvilget søknaden 3 måneder tilbake i tid.

Man kan få innvilget avtale inntil tre år om gangen. Hvis hjemmekontoret skal fortsette lenger enn dette, kan man søke på nytt.

 

Informer om endringer

Dersom den faktiske situasjonen endrer seg, skal dette umiddelbart varsles av arbeidsgiver eller arbeidstaker til trygdemyndighetene som har utstedt A1-skjema. De må da vurdere saken på nytt, og om nødvendig trekke eller avslutte A1-sertifikatet.

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"