Mine områder
Hjelp

Omsorgspenger - hva bør man tenke på ved nytt kalenderår?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Overføres ubrukte dager med omsorgspenger til neste år?

Nei, dager med omsorgspenger som ikke er brukt av årets kvote overføres ikke til neste kalenderår.

 

Dagene arbeidstaker har rett på omsorgspenger er dager som kan benyttes ved behov i løpet av kalenderåret dersom vilkårene for omsorgspenger er oppfylt. Har man ikke har brukt opp kvoten sin med omsorgspenger ved årets slutt, så får man ikke overført dager til neste år.


Neste kalenderår får arbeidstaker ny kvote med omsorgspenger, dersom man fortsatt har rett på denne ytelsen.

Ikke lenger rett på omsorgspenger?

Retten til omsorgspenger avhenger blant annet av alder på barnet/barna. Retten til omsorgspenger varer ut det kalenderåret det yngste barnet fyller 12 år. Aldersgrensen økes til det kalenderåret barnet fyller 18 år, hvis arbeidstaker har søkt og fått innvilget ekstra dager for barn som er kronisk/langvarig sykt eller har funksjonshemning.

 

Dersom en arbeidstaker ikke lenger har rett på omsorgspenger fordi barnet/barna har nådd en alder der denne rettigheten ikke lenger foreligger, er det mange arbeidsgivere som velger å informere arbeidstaker om dette ved overgangen til det nye året. Vi tenker at dette er en fornuftig praksis, da arbeidsgiver ofte har bedre oversikt over dette regelverket enn arbeidstaker.

 

Feriepenger av omsorgspenger

Arbeidsgiver er som hovedregel den som utbetaler omsorgspengene. Det vil også si at det er arbeidsgiver som utbetaler feriepenger av omsorsgpengene i de aller fleste tilfellene.

 

Når det gjelder NAV sin dekning av feriepenger, får arbeidsgiver refundert feriepenger for alle omsorgsdagene de har fått refusjon for hos NAV i året før.

 

Dersom NAV har utbetalt omsorgspenger direkte til arbeidstaker, blir feriepengene utbetalt direkte fra NAV til arbeidstaker.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Hør Regelpod her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"