avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Refusjon av sykepenger og omsorgspenger - 3 måneders refusjonsfrist fra 1. januar 2021

av Vanja Ramsrud

Som følge av Covid-19 pandemien ble arbeidsgivers refusjonsfrist for sykepenger og omsorgspenger midlertidig utvidet fra 3 til 9 måneder fra 16. mars 2020.

 

I forbindelse med at den utvidede refusjonsfristen opphørte f.o.m. 1. januar 2021, er det hensiktsmessig å presisere reglene mht refusjonskrav som ligger i skjæringspunktet mellom gammel og ny ordning.

 

Hvilke dager kan det kreves refusjon for?

Når det gjelder refusjon for omsorgspenger, har det i perioden mellom 16. mars og 31. desember 2020 vært ulike regler for lengden på arbeidsgiverperioden. Fra 16. mars til 30. juni kunne arbeidsgivere kreve refusjon for omsorgspenger fra dag 4. Fra 1. juli ble arbeidsgiverperioden for omsorgspenger igjen økt til 10 dager. Dette innebar at refusjon fra 1. juli og ut året først ble gitt fra dag 11.

 

I forhold til sykepenger ble det også fra mars 2020 innført midlertidige regler for hvilke dager arbeidsgiver kunne kreve refusjon. Disse midlertidige reglene gjelder fortsatt t.o.m. 31.03.21 og innebærer at dersom arbeidstakers sykefravær er coronarelatert, kan arbeidsgiver søke refusjon fra dag 4 i fraværet. Ved annet sykefravær er det de ordinære regler som gjelder, med 16 dagers arbeidsgiverperiode og refusjon fra 17. dag.

 

Hvilken refusjonsfrist gjelder?

Om arbeidsgivers refusjonsfrist er 3 eller 9 måneder vil avhenge av hvilken periode fraværet knytter seg til. For fravær mellom 16. mars og 31. desember 2020 kan refusjon gis inntil ni måneder etter den måneden kravet gjelder. For fravær fra og med 1. januar 2021 er refusjonsfristen 3 måneder.

 

Eksempel 1:

Hvis arbeidsgiver skal søke refusjon for en fraværsperioden som var i desember 2020, må refusjonskravet sendes NAV senest september 2021.

 

Eksempel 2:

Hvis arbeidsgiver skal søke refusjon for en fraværsperioden som var i januar 2021, må refusjonskravet sendes NAV senest april 2021