Mine områder
Hjelp

Ny versjon av Mamut One versjon 21.1 er nå lansert

av Henrik Horn (Oppdatert ‎25-07-2018 16:20 ( )

Årlig lønnsoppdatering

 

Oppdatering av tabeller og satser

Skattetrekkstabeller for 2018 og sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn. Programmet er oppdatert med nye innslagspunkter for beregning av fordel ved bruk av el-bil fra 2018.

 

Endringer i a-meldingen

Behandling av permisjon i a-meldingen endres i 2018. Det betyr at alle permisjoner som går over årsskiftet må avsluttes 31.12.2017. Man må så opprette nye permisjonstyper og knytte disse til korrekt kode for rapportering i a-meldingen. Dette gjøres i Standardregisteret. Den delen av permisjonen som går over i 2018 må rapporteres på den av de nye kodene som passer med startdato 01.01.2018. De nye kodene er:

 

Permisjon med foreldrepenger

Permisjon ved militærtjeneste

Utdanningspermisjon

Velferdspermisjon

Permittering

 

Om man forsøker å generere en a-melding i 2018 som inneholder en gammel kode for permisjon (En kode som ikke er knyttet mot en ny kode) får man følgende melding:Amelding 1.png

Om man går tilbake til 2017 og forsøker å generere en a-melding som inneholder en permisjon knyttet mot en av de nye kodene vil man få følgende melding:

 

Amelding2.png

 

 

Merk at i begge tilfeller vil det være mulig å sende inn a-meldigene som ble generert, men disse vil ikke inneholde permisjonene som er knyttet mot feil koder.

 

Endringer i skattekort

Fra 2018 blir det forandringer i strukturen på de elektroniske skattekortene som lastes ned fra Skatteetaten. Skattekortene vil nå være delt inn i forskjellige kort avhengig av hva slags forhold det er mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, f.eks om man er hovedarbeidsgiver, biarbeidsgiver, eller bare utbetaler pensjon. Arbeidsgiver må i større grad ta stilling til hvilken type arbeidsgiver de er og velge skattekort som passer. Man må velge skattekorttype for den ansatte i personalkortet. De forskjellige typene finnes i en nedtrekksliste i Skattekort-vinduet. Om man ikke gjør et aktivt valg vil kortet for Hovedarbeidsgiver bli brukt.

 

Trekkode.png

 

Bestilling og henting av skattekort foregår på samme måte som tidligere. En liten justering i veiviseren for bestilling er gjort, siden man nå kan sende med en ønsket fra-dato for nye ansatte når man kun ønsker å bestille skattekort for nye og endrede ansatte. I tillegg vil skattekortene nå kunne hentes med en gang etter bestilling. Det er ikke lenger nødvendig å vente til neste dag.

 

Økt sats for Merverdiavgift - lav sats

Merverdiavgift - lav sats økes fra 10% til 12% med virkning fra 01.01.2018. Nye avgiftskoder for 12% merverdiavgift legges til ved oppdatering fra lavere versjoner.

 

Dersom man ikke ønsker å oppdatere til MBS 21.1 og skal ta i bruk de nye satsene må man laste ned verktøy for oppdatering av satser via Systemoppdatering.

 

De brukerne som ønsker å sette 12% mva som standard i bilagsregistrering og produkt, oppdatere kontoplanen eller justere priser for å reflektere endringen må også laste ned verktøy dersom de ønsker å gjøre dette automatisk.

 

 

I tilegg er det gjort diverse feilrettinger på a-meldinger, fakturering fra prosjekt, inkassolister og mva. 

 

Du finner den nye versjonen av Mamut One under nedlastninger på høyre side på dette området.

Endringslogg finner du her