Mine områder
Hjelp

Stortingets vedtak om midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen

av Anonymous

Stortingets vedtak om midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen 31. mars 2020 fører til at denne reduseres fra 12% til 6% i perioden 1. april til 31. oktober 2020. Ved omsetning av persontransporttjenester, overnattingstjenester m.m. reduseres satsen fra 12% til 6%. Endringen trådte i kraft fra 1. april 2020.

 

Klikk her for å lese hvordan du får oppdatert satsen i Mamut.