Mine områder
Hjelp

Oppdatert: Ny versjon 17.10, 17.10.1 og 17.10.2 av Document Center

av Svein Holanger (Oppdatert ‎06-07-2023 13:01 av Svein Holanger VISMA )

Vi anbefaler at dere bruker patchen 17.10.1 ved oppgradering.

Versjon 17.10

Send interne notater til Approval

Fra denne versjonen er det mulig å også sende de notatene som skrives på hovedsiden til Approval. Hvis man ønsker dette, må det aktiveres fra System / Visma.net Approval innstillinger. Fra før av sendes kun de kommentarer som skrives inn fra send-på-flyt-dialogen.

Vi har også gjort det tydeligere hvor de forskjellige automatiske notatene kommer i fra, f.eks i fra AutoInvoice Detect Service.

Slutt på PDF-faktura fra enkelte e-fakturaer fra AutoInvoice

Når Document Center henter elektroniske fakturaer fra AutoInvoice, er det noen av fakturaene som ikke har en PDF-versjon, men kun en XML-versjon. Spesielt gjelder det de som kommer via Peppol, siden Peppol (Peppol BIS 3.0) sluttet å støtte dette for et par år siden. I tidligere versjoner, ville Visma Document Center be Autoinvoice opprette en PDF-fil basert på XML-filen, men fra og med denne versjonen vil vi ikke gjøre det lengre. Det vil si at man kun da kan se XML-versjonen i Document Center og Approval, og ikke en PDF-versjon. Vi vil selvfølgelig også fremdeles laste ned alle andre vedlegg.

Varslinger AutoInvoice Detect Service

Fra denne versjonen vil varslingene være på språket i henhold til mottakerfirmaet. Dvs at for et norsk firma, vil de komme på norsk.

For Visma Business-brukere: Manuell periodisering

Nå er det mulig å gjøre periodisering rett i Visma Document Center. Periodisering lar brukerne dele et bilagsbeløp mellom flere perioder. Funksjonaliteten er tilgjengelig på regnskapslinjene via høyreklikkmenyen når du merker en linje.

På samme måte som i Visma Business, vil formularet som åpnes inneholde følgende felter:

  • Til start – brukes til å angi antall perioder inntil startperioden.
  • Varighet – brukes til å angi periodeantall
  • Konto – brukes til å angi kontoen som skal brukes
  • Debet/Kredit – brukes til å velge om motposteringene skal krediteres eller debiteres

Når denne funksjonaliteten brukes, opprettes nye bilagslinjer der beløp, valutabeløp og MVA-beløp er delt mellom periodene i henhold til valget som ble gjort på Periodisering-formularet.

 

Versjon 17.10.1

Vi anbefaler at dere bruker denne ved oppgradering til versjon 17.10, da den inneholder noen forbedringer og feilrettinger.

Forbedret dokumentviser

Document Center-løsninger over hele Skandinavia mottar mellom 1-2 millioner fakturaer hver eneste måned. I noen få tilfeller kommer det PDF-dokumenter som PDF-viseren sliter med. Det kan være deler av fakturaen som ikke vises, eller at den i verste fall krasjer systemet. Vår erfaring er også at PDF-leseren fungerer bedre i 64-bits versjonen av Document Center enn 32-bits-versjonen. Så for de som kan kjøre 64-bits (Business og Global-kunder), så anbefaler vi det.

I denne versjonen har vi oppdatert vår standard PDF-viser, slik at enda flere PDFer vil vises på en ordentlig måte. Hvis det er noen som har store problemer med visning av PDFer (f.eks feil visning fra en viktig leverandør), finnes det noen muligheter for endre PDF-viseren til en nettleser-basert PDF-viser. Fra før av var det mulig å gå tilbake til den tidligere måten å vise PDF’er på i Document Center, ved å bruke PDF-leseren som var satt opp som standard PDF-leser på valgt standard nettleser på klienten. Nå er det også mulig å velge WebView2, som er Microsoft Edges versjon av PDF-leser. Den er lagt inn som en mulighet i denne patchen, og kan prøves ut, hvis man ønsker det. Ønsker man å endre, må man starte Document Center klienten som Administrator (høyreklikk og «Kjør som administrator»), logge på med en bruker med administrator rolle, endre innstillingen under Verktøy, Systeminnstillinger, Systemkonfigurasjon og velge ønsket dokumentviser. Deretter må man starte Document Center på nytt på klienten. Endring av PDF-viser kan også gjøres rett i klient-config-fil, se release notes.

Feil rettet i forbindelse med valuta

En feil i forbindelse med valuta er rettet.

Ytelsesforbedringer

En justering vi har gjort, skal gjøre det litt raskere å bevege seg opp og ned i dokumentlisten.

Versjon 17.10.2

Dette er en liten patch som blir levert sammen med Visma Business 17.10.1, og også som standalone versjon (for Global og Contracting) 20. juni 2023.
Her har vi fikset noen problemer med den nye PDF-viseren WebView2. WebView2 er et alternativ for de som sliter med riktig visning av PDFene i standard PDF-viser.
Vi har også oppdatert standard PDF-viser til en nyere versjon, slik at enda færre PDF-er vil føre til feil i visningen.
Vi har også rettet størrelsen på vinduet man ser når man laster ned en eksisterende flytgruppe til en dokument man vil sende på flyt. Vinduet var for lite og viste ikke alt slik det skulle.
Det er gjort en forbedring i antall spørringer etter brukere/godkjennere når man skal sende en dokument på flyt. Nå husker systemet hvilke brukere/godkjennere som finnes, og reduserer dermed belastningen på systemet.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"