cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Endringer i oppdatering 10 til versjon 31.0.0.43

by Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

  • Les detaljer om endringer i oppdateringen her.
  • Det er gjort tilpasninger med standardkontokoder for klienter med næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 5 ved at en kortere versjon av standardkontokodene er i bruk for disse. Det er gjort en endring i avstemmingsfunksjonene, ved at mal for avstemmingsplan for hele regnskapskontoret nå kun kan redigeres dersom klienten som er åpnet anvender næringsoppgave 2. Dette sikrer at man får satt kontoegenskaper på alle mulige balansekontoer som er i bruk.

Tidligere feilrettinger:

Oppdatering 9:

  • Post 18 nedsettelse av pålydende ved oppsplitting i flere overtakende selskap, Feilmelding "" violates length constrains of '9'. The element 'EnhetOvertakendeOrganisasjonsnummer-datadef-17730' with value "" failed to parse.

Oppdatering 8:

  • Feil i utfylling av RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave post 30 der transaksjoner flere feilaktig kan bli sammenslått.

Oppdatering 7:

  • Rettet et problem med formatering av tekst i rapporter.
  • Rettet et problem med eksport av horisontal konsernrapport i Konsolidering i visse situasjoner

Endringer i oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.