Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 11 til versjon 31.0.0.43

av Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

  • Det er ingen endringer som er spesifikk for Visma Finale Avstemming i denne oppdateringen.
  • Boligkalkulator for 2018 er nå tilgjengelig og aktivisert i Visma Finale Årsoppgjør. I årsoppgjøret 2017 var boligkalkulatoren ikke tilgjengelig men er nå tilbake med funksjonalitet som tidligere har vært tilgjengelig.
  • Boligkalkulator har også lenke til boligkalkulatoren på nettsiden til Skatteetaten.
  • Ved eksport av rapport med driftsmiddeldetaljer fra Visma Finale Driftsmidler til Excel blir det nå også foretatt eksport av notatfeltet, kjennemerke og EAN-feltet.
  • Det er gjort en feilretting i Visma Finale Årsoppgjør ved overføring av gjeld fra RF-1368 Næringsoppgave 5 til RF-1215 Selskapsoppgave for selskaper med deltakerfastsetting.

Tidligere feilrettinger:

Oppdatering 10:

 • Les detaljer om endringer i oppdateringen her.
 • Det er gjort tilpasninger med standardkontokoder for klienter med næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 5 ved at en kortere versjon av standardkontokodene er i bruk for disse. Det er gjort en endring i avstemmingsfunksjonene, ved at mal for avstemmingsplan for hele regnskapskontoret nå kun kan redigeres dersom klienten som er åpnet anvender næringsoppgave 2. Dette sikrer at man får satt kontoegenskaper på alle mulige balansekontoer som er i bruk.

Oppdatering 9:

 • Post 18 nedsettelse av pålydende ved oppsplitting i flere overtakende selskap, Feilmelding "" violates length constrains of '9'. The element 'EnhetOvertakendeOrganisasjonsnummer-datadef-17730' with value "" failed to parse.

Oppdatering 8:

 • Feil i utfylling av RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave post 30 der transaksjoner flere feilaktig kan bli sammenslått.

Oppdatering 7:

 • Rettet et problem med formatering av tekst i rapporter.
 • Rettet et problem med eksport av horisontal konsernrapport i Konsolidering i visse situasjoner

Endringer i oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"