avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 12 til Finale versjon 33

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎25-02-2021 13:49 av Hermod Gundersen VISMA )

_DSC5604.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 33 for inntektsåret 2020 og perioderegnskaper for 2020/2021:

 

 • Forbedring i validering av startavskrivninger i saldogruppe D dersom grunnlag for startavskrivninger ikke er registrert og hvis startavskrivninger overstiger 10 % av grunnlaget.
 • Valideringsmelding i avstemmingsfunksjonen med "Det er oppdaget avvik i kontoplanen..." skaper trøbbel i Visma Finale Årsoppgjør, og blir nå kun vist i Visma Finale Avstemming og Visma Finale Rapportering.
 • Korrigert en lenke til nettside i skatteberegning for tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019.
 • Aksjebok, utskrift av transaksjoner pr aksjonær, det er lagt inn sideskift mellom hver aksjonær.
 • Korrigert en skrivefeil i sum egenkapital 01.01. i note 20-4 G Egenkapital.

 

Tidligere oppdateringer:

 

Oppdatering 11:

 • Altinn åpner 17.02.2021 for mottak av skattemeldinger og selskapsoppgaver for inntektsåret 2020. Visma Finale Årsoppgjør er nå klargjort for å sende inn skattemeldinger og selskapsoppgaver med vedlegg til Skatteetaten via Altinn. 

 • Oppdateringen vil være tilgjengelig innen 17.02.2021 kl. 08:00 når Altinn åpner for innsendelse.

 • Innsendelse av RF-1028 Skattemelding for AS mv. og RF-1215 Selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting kan nå begynne.

 • Overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til skattemeldingen for personlige skattytere i Visma Finale Skatt.
  • Visma Finale Skatt vil også være tilgjengelig for nedlasting fra 17.02.2021 kl. 08:00.Det er mulig å sende inn skattemelding for personlig næringsdrivende med Visma Finale Skatt allerede fra 17.02.2021.
  • Vi anbefaler likevel på det sterkeste å vente til forhåndsutfylt skattemelding er tilgjengelig og lastet ned for skattyteren før innsendelse foretas.
  • Forhåndsutfylt skattemelding for 2020 for personlige skattytere forventes tilgjengelig fra ca. 25. mars 2021.

 • Det er gjort en rettelse i beregningen i RF-1341 Rentebegrensning for personlige skattytere på Svalbard post 3.2, fradragsberettigede renter.

 • Det er gjort en rettelse i avstemmingsfunksjonen, der en slettet konto senere kunne medføre feilmelding.

Oppdatering 10:

 • RF-1217 Forskjeller post 91 til 94 blir nå spesifisert på samme måte som poster på side 4 av RF-1167 Næringsoppgave 2.
  • Post 91 til 94 gjelder differanser mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi/virkelig verdi ved overføringer, fusjon, fisjon og omdanninger med skattemessig kontinuitet.
 • Ved innsendelse av RR-0002 årsregnskap for NUF kom det en feilmelding som nå er korrigert.
 • I Visma Finale Driftsmidler feilet eksport av posteringsjournal dersom det var et skråstrek i firmanavnet .

Oppdatering 9:

 • Boligkalkulator for formuesverdi på boligeiendommer er nå tilgjengelig på skatteetatens nettsider og er også blitt oppdatert i Visma Finale Årsoppgjør. Formuesverdier for boligeiendommer oppdateres ved åpning av klient.
 • Forskrift om rentesatser for kraftforetak for 2020 er nå vedtatt, og rentesatser for kraftforetak er oppdatert i Visma Finale Årsoppgjør.
 • Ved avstemming av kunder og leverandører kunne endringer i avstemmingark foretatt av bruker bli overskrevet i visse situasjoner.
 • Det er gjort tilpasninger for skjema RR-0002-U Årsregnskap for små foretak:
  • Tilpasninger i brukergrensesnittet på skillekort Altinn / Regnskapsregisteret i funksjonen for Redigering av offentlig regnskap.
  • Opplysninger om datterselskap og tilknyttet selskap kan nå fylles ut direkte fra registrerte aksjeposter i funksjonen Aksjer i andre selskaper.
  • Nye valideringsmeldinger for manglende tilleggsopplysninger for RR-0002-U årsregnskap for små foretak side 7, 8 og 9.
  • Relevante emner i nedre venstre hjørne er oppdatert for skjemaet RR-0002-U for små foretak.

Oppdatering 8:

 • Formuesverdi for ikke-utleide næringseiendommer pr. 31.12.2020 er nå tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør etter at kalkulatoren ble tilgjengelig på skatteetaten.no den 20.01.2021.
 • Støtte for KS Komplett regnearkmaler fra Regnskap Norge for 2021. 
 • Ved avstemming av MVA for 2021 og senere år er det også støtte for
  • grunnlagskontoer for inngående MVA
  • grunnlagskontoer for MVA ved innførsel
  • grunnlagskontoer for MVA ved omvendt avgiftsplikt
 • Rettet et problem i integrasjon med Uni Economy, som i visse situasjoner ga feilmelding.
 • Rettet et problem med feilmeldinger som kan inntreffe i enkelte situasjoner ved avstemming av enkelte kontoer, bl.a. langsiktig gjeld og aksjer i andre selskaper.
 • Rettet et problem i avstemmingsfunksjonen med meldingen "Det er oppdaget avvik i kontoplanen i forhold til økonomisystemet". Det er gjort endringer som gjør at man kan fjerne meldingen i et eget løsningsforslag i tilfeller der meldingen kommer uten grunn eller ikke fjernes automatisk ved oppdatering av kontoplanen fra økonomisystemet.
 • Endret kolonneoverskrifter i årsregnskapet i stiftelsesåret og avviklingsåret, som viste periode som f.eks. "jun-des 20" til å vise årstall med fire sifre, f.eks. "jun-des 2020". Dette får ikke effekt dersom perioden går over to år, som f.eks. ved avvikende regnskapsår, "jul 19-jun 20" vil fortsatt vise årstall med to sifre.

Oppdatering 7:

 • Støtte for å overføre data om borettslag/boligselskap og boligsameie til Visma Boardroom
 • Elektronisk distribusjon av årsoppgave i borettslag og boligselskap via hjelp av Visma Boardroom
 • Det er nå mulig å innkalle til årsmøte / generalforsamling i Visma Boardroom og lage og distribuere møteinnkallinger og møtereferater ved hjelp av Visma Boardroom
 • Nytt skillekort i registrering av grunnlagsdata for boligselskap med oversikt over styreleder og styremedlemmer
 • Oversendelse av data til Visma Boardroom kan nå anvendes for borettslag/boligselskap og boligsameie.
 • Endring av en prosentsats for rabatt fra 90 % til 78 % i RF-1098 Formuesverdi av eiendom post 290.

Opplysninger om oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.