avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 14 til Finale versjon 33

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎05-03-2021 12:40 av Hermod Gundersen VISMA )

31_Visma_020.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 33 for inntektsåret 2020 og perioderegnskaper for 2020/2021:

  • Rapport med spesifikasjon av midlertidige forskjeller gir tredelt spesifikasojn på forskjeller i fordringer, og kan vise feil i noen tilfeller. Skatteskjemaene viste korrekte verdier.
  • Rapport med spesifikasjon av midlertidige forskjeller for post 157 Avskåret rentefradrag kunne vise feil verdi, der RF-1315 post 710 ikke var med i spesifikasjonen. Skatteskjemaene viste korrekte verdier.
  • Linjer med 0-beløp fjernet fra rapport med spesifikasjon av midlertidige forskjeller.
  • En feilaktig valideringsmelding for enkeltpersonforetak med næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 5 for konto STD 3895
  • Tilleggsopplysninger på side 7 av RR-0002-U til regnskapsregisteret for små enkeltpersonforetak er korrigert til alltid å krysse "Nei" på om det er gitt ytelser, lån eller sikkerhetsstillelser til daglig leder og andre ledende personer. I omtrent alle tilfeller er innehaver og daglig leder samme person. Det er fortsatt mulig å registrere beløp i de sjeldne tilfeller der det måtte være korrekt.

 

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 13:

  • Tilbakeføring av underskudd mot overskudd i 2018 og 2019 inneholder en teknisk feil hvis ett av årene (f.eks. 2019) hadde et underskudd større enn overskuddet i det andre året (f.eks. 2018), og skatterefusjon ble ikke beregnet. Dette er korrigert i denne oppdateringen, der et underskudd ett av årene blir uten ignorert.
  • Note for lønn, alle kontoer lenket til standardkonto-serien 5200-5290 blir nå lagt inn under Andre lønnsreleaterte ytelser og ikke som lønn til ansatte.
  • Avstemming av kontoer der det er åpne poster fra tidligere år som fortsatt står åpne blir nå teksten hentet fra bilaget, og ikke kun markert med teksten "IB".
  • Ved avstemming av arbeidsgiveravgift er teksten Avsetning for skyldig AGA i regnskapet i celle A23 på arket 2771 (2) AGA er lite informativ, og kan forveksles med Skyldig arbeidsgiveravgift. Teksten blir nå automatisk korrigert til Avsetning for beregnet AGA av påløpt lønn.
  • SAF-T-filer som er splittet og pakket inn i en zip-fil støttes nå ved import av data fra SAF-T-filer. Tidligere ble kun enkeltstående SAF-T-filer støttet. SAF-T-formatet beskriver også at filer kan være oppdelt i flere filer.

Opplysninger om oppdatering 12 og tidligere oppdateringer finner du her.