avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 18 til versjon 31.0.0.43

(updated by Hermod Gundersen VISMA ‎14-03-2019 12:51 )

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

 • Kraftverksmodul har fått lagt til skjema RF-1156 Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget - investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg, som er et nytt skjema for inntektsåret 2018. Det er kommet en ny avkryssing i kraftverksoppsettet med angivelse av (1) at RF-1156 skal fylles ut for dette kraftanlegget, og (2) hvorvidt data til skjemaet skal hentes automatisk fra registrerte driftsmidler.
 • Visma Document Center integrasjon utvidet til å glejde også PDF-filer i tillegg til TIFF-filer
 • Validering av RF-1028 Skatrtemelding for AS mv post 485 antall aksjer., valideringsmelding dersom feltet ikke er fylt ut med data. Nyttig dersom aksjonærdatabasen internt i programmet ikke anvendes på en klient.
 • Avstemming av MVA, endret tekst i transaksjonsbildet for betaling av MVA, der det nå tydeligere markeres at en transaksjon er en betaling.
 • Endring av regnskapsintegrasjon med 24/7Office som ga feilmeldinger i enkelte tilfeller for nye dimensjonstyper.
 • Registreringsbilde for personinntekt inneholde en feil som gjorde at registreringer direkte i bildet kunne smitte mellom beregningsenheter eller forsvinne fra en beregningsenhet (overstyringer direkte i registreringsbildet)
 • Feilretting i RF-1173 Næringsoppgave 4, der post 6305 og 6307 på side 8 ikke kom med i sum tillegg i inntekt.
 • Avstemming av arbeidsgiveravgift, periode blir skrevet til feil celle i regnearket.
 • Problem med ekstra sideskift foran og etter noter i offentlig regnskap, kun sist valgte sideskift foran eller etter note ble lagret, sideskift valgt tidligere ble fjernet
 • Rettet et lisensproblem med Visma Finale Kraft for abonnementskunder.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 17:

 • Denne oppdateringen inneholder støtte for KS Komplett 2019 regnearkmaler.
 • Regnearkmalene kan lastes ned fra våre nedlastingssider når du er innlogget.

Oppdatering 16:

 • Overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt for 2018 er nå tilgjengelig i og med at Visma Finale Skatt versjon 31 nå blir releaset.
 • Rettet en feil i utfylling av RF-1368 Næringsoppgave 5 for ANS og DA, der post 9999 feilaktig summerte post 8998 og ikke post 8999.
 • I noen tilfeller blir det programkrasj ved konvertering av kontoplan.

Oppdatering 15:

 • Rettet feilmelding i Visma Finale Årsoppgjør ved innsendelse til Altinn: "Form with DataFormatId: 99 and DataFormatVersion: 12208 was not found for reporting service with ServiceEditionVersionId: 162615"

Oppdatering 14:

 • Feilretting av noen kontolenkinger til RF-1368 Næringsoppgave 5.
 • Sortering av utskriftsjobber er nå alfabetisk.
 • Oppdatering av noen satser i landbruk for RF-1179 Varelager i landbruk

Oppdatering 13:

 • Altinn åpner for mottak av skattepapirer for 2018. Visma Finale Årsoppgjør kan nå sende inn følgende hovedskjemaer med vedlegg for inntektsåret 2018:
  • RF-1028 Skattemelding for AS mv.
  • RF-1215 Selskapsoppgave for selskaper med deltakerfastsetting
  • RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS

Det forventes release for Visma Finale Skatt for 2018 ca. 25. februar. Forhåndsutfylt RF-1030 Skattemelding for personlige skattytere er tilgjengelig 4. april i Altinn. Normalt vil forhåndsutfylt data bli gjort tilgjengelig noe tidligere for datasystemer.

 

Endringer i tidligere oppdateringer finner du her.