Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Endringer i oppdatering 20 til versjon 31.0.0.43

Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

  • Rettet en feil i skatteberegnings- og disponeringsrapport og autonoter for skatt, linje utsatt skatt viste i mange tilfeller grunnlag utsatt skatt.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 19:

  • Rapport midlertidige forskjeller viste ikke fremført avskåret rentefradrag i fjorårstall-kolonnen.
  • Det er rettet en feil i automatisk note for utsatt skatt der to sumlinjer kunne falle ut av rapporten. Tilsvarende endring er gjort i rapporten Skatteberegning og disponering.
  • RF-1501 Næringsoppgave 6, endring i formler i post 7001 og 7002:
    • Post 7001 Resultat av selskapsmidlene: Beløpet fra post 9.80.0.00 (Totalresultat) overføres hit. Postens navn er noe misvisende på grunn av en feil i skjemaoppsettet, se også nedenfor om post 7002.

    • Post 7002 Resultat av forsikringsvirksomheten: På grunn av en feil i skjemaoppsettet skal denne posten ikke brukes. Totalresultatet fra post 9.80.0.00 overføres til post 7001 og det er derfor ikke behov for å overføre resultatet fra forsikringsvirksomheten separat.

  • Avstemming av AGA, rettelse av formler i regnearket, der regnearket har en feil i formler for summering av refusjon av sykepenger.

Oppdatering 18 og tidligere:

Endringer i tidligere oppdateringer finner du her.