Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 30 til versjon 31.0.0.43

av Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018 og perioderegnskaper for 2018/2019:

Oppdatering 30:

 • Rettet et problem med avstemming av arbeidsgiveravgift for 2019, der det kunne komme feilmeldinger forårsaket av ny avstemming av finansskatt. Avstemming av finansskatt er derfor foreløpig tatt ut av avstemming av arbeidsgiveravgift.

 

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 29:

Avstemming

 • Finansskatt STD 2775 avstemmes nå sammen med arbeidsgiveravgift. Det er nå automatisk avstemming av finansskatt fra og med regnskapsåret 2019.
  • Vær obs. på at finansskatt for 2018 og tidligere får samme status som arbeidsgiveravgift uten at det vises dokumentasjon for dette. Dette skjer av tekniske årsaker som ikke er mulig å unngå, siden KS Komplett arbeidsbok for arbeidsgiveravgift for 2018 ikke inneholder regneark for finansskatt.
 • Avstemming av skattetrekk har blitt endret, slik at avviste A-meldinger ikke leser inn beløp fra skattetrekk i tillegg til de godkjente A-meldingene.
 • Ved anvendelse av henting av data både for MVA og skattetrekk, blir det nå lagret siste versjon av det som er hentet, slik at vårt supportapparat kan bistå ved problemer og se hvilke data som faktisk er hentet.
 • Rettet et problem med at dato på arbeidsgiveravgift ble skrevet feil sted i regneark for AGA.

Regnskapsintegrasjon

 • Forbedret feilmelding ved problemer med regnskapsintegrasjon med Visma eAccounting.
 • Tekniske endringer i pålogging til regnskapsintegrasjon med Visma eAccounting, som er synkronisert med nye endringer internt i eAccounting.

Visma Finale Rapportering

 • Import av saldotall fra regnskapet for alle måneder fra måned 1 til aktiv måned kan medføre tap av data for transaksjoner som ikke er overført fra Visma Finale Rapportering til økonomisystemet, f.eks. ved at årets avskrivninger for varige driftsmidler samt posteringer for disponering av resultat faller ut.
  • Det er nå lagt inn en advarsel om dette for å hindre at funksjonen anvendes til annet enn det funksjonen er ment å løse. Normalt skal import kun foretas for en enkelt måned.

Visma Finale Årsoppgjør

 • Ved overgang fra næringsoppgave 2 til næringsoppgave 5 ble RF-1217 Forskjeller ikke slettet, men ville inneholdt data fra siste gang skjemaet ble produsert. Nå fjernes skjemaet automatisk når næringsoppgave 1 eller 5 anvendes.
 • Overføring av beløp for fradragsberettiget gjeld ved formuesfastsettelse fra RF-1368 Næringsoppgave 5 til RF-1215 Selskapsoppgave for selskaper med deltakerfastsetting ble noen kontoer lagt til gjelden når de skulle bli trukket fra, med den konsekvens at gjeldsfradraget ble satt for høyt.
 • Innsendelse av næringsoppgaver for skattytere på Svalbard kommer det feilmelding for post 0402. Dette er nå korrigert.
 • Forbedring i noteopplysninger om fordringer og gjeld i konsernforhold. Tidligere versjoner kunne ha fordringer eller gjeld som falt ut av sammendraget.
  • For å anvende nye versjoner må note hentes fra standardbiblioteket på nytt.

Utskriftsjobb

 • Rettet et problem i utskriftsjobb ved at det kunne bli mismatch mellom den jobben som var markert og innholdet i jobben, ved at innhold kunne vises fra en annen utskriftsjobb enn den som var markert.
 • Forbedring i utskriftsjobb ved at det er rettet et problem med hukommelse for sist anvendte utskriftsjobb.

Visma Finale Driftsmidler

 • Rettet et teknisk problem i Visma Finale Driftsmidler som kunne oppstå ved salg av driftsmidler.
 • Rettet et teknisk problem i Visma Finale Driftsmidler ved eksport av driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør der driftsmidler har ledende nuller i driftsmiddelnummeret, f.eks. 00132 og ikke 132.

 

Oppdatering 28:

Aktuelt for avstemming:

 • Rettet et problem med avstemming av bank og datoavvik ved regnskapsintegrasjon med 24/7 Office på grunn av tidssone ved sommertid.

Annet:

 • Rettet en feil rettledningstekst på side 2 i RF-1189 Utleie av eiendom der inntekt av kårbolig ikke har riktig beløp.
 • RF-1368 Næringsoppgave 5 post 0315 Bruk av privatbil i næring ble vist med feil fortegn, og ga dermed også valideringsfeil ved at avstemming av egenkapital på side 4 ikke ga samme beløp som egenkapital på side 3.

Oppdatering 27:

 • Rettet en feilaktig valideringsmelding for standardkontokode 3920 for næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 5 for personlige skattytere med skogbruksnæring (for Visma Finale Årsoppgjør).

Oppdatering 26:

 • Feil bystatus på kommune 5001 Trondheim har gitt feil formuesverdi på ikke-utleide eiendommer (for Visma Finale Årsoppgjør).

Oppdatering 25:

 • Avstemmingsrelevante endringer:
  • Endring i bankformat for Evry, tekstfeltlengde økt i henhold til endret format hos Evry.
  • Tripletex: Regnskapsbilag (vedlegg til transaksjon), rettet et problem ved søk etter dokumentasjon.
 • Andre endringer, som gjelder for Visma Finale Årsoppgjør:
  • Problemer med boligkalkulator med kommunenummer med innledende null.
  • Linje for fordring og gjeld etter fordringsmodellen kom ikke med i automatisk skattenote.
  • Teknisk tilpasning til Visma Boardroom, som sikrer at selskaper som ikke utarbeider årsberetning får korrekt tekst i styresak og sak til generalforsamlingen om godkjennelse av årsregnskap.

Oppdatering 24 og tidligere oppdateringer:

Oversikt over endringer i versjon 24 og tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"