Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 32 til versjon 31.0.0.43

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎11-07-2019 10:44 av Hermod Gundersen VISMA )

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018 og perioderegnskaper for 2018/2019:

Oppdatering 32:

 • Avstemmingsfunksjoner:
  • Avstemming av finansskatt er nå aktivert for 2019, og skjer samtidig med avstemming av arbeidsgiveravgift.
 • Funksjoner som gjelder Visma Finale Rapportering:
  • Funksjon for å kopiere avsluttede perioder fra Årsoppgjøret til Rapportering hadde en svakhet, ved at riktig kolonne måtte aktiveres (klikke i kolonne for perioden) før kopiering kunne skje. Dette er nå korrigert.
  • Tilleggsvariabler: Det er nå mulig å bytte type tilleggsvariabel mellom formel/registrering uten først å slette variabelen og opprette den på nytt.
 • Generelt:
  • Sikkerhetskopi kan nå også tas av en klient som er åpen. Sikkerhetskopien vil bli tatt av klienten sist den ble lagret.
  • Forbedret funksjon for å hente selskapsinformasjon fra Brønnøysundregistrene.
 • Denne oppdateringen inneholder også andre endringer som ikke er tilgjengelig i Visma Finale Avstemming, og som ikke er listet opp foran. En komplett liste over endringer i denne oppdateringen finnes her.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 31:

 • Avstemmingsfunksjoner:
  • Rettet et problem i Visma Finale Avstemming og avstemming i Visma Finale Rapportering og Årsoppgjør ved opprettelse av nytt selskap, der variabler for regnskapsintegrasjon fra foregående åpne selskap kunne komme inn på ny klient.
 • Annet:
  • Saldobalanse m/posteringer og kontospesifisert næringsoppgave tar i visse tilfeller ikke med seg nullkontoer som har posteringer i inneværende periode. Dette er ordnet i denne oppdateringen.
  • Feil i oppdatering av nøkkeltall for standardnote mellomværende med konsernselskap er rettet.
 • Årsoppgjør:
  • Hvem har fylt ut næringsoppgaven, firmaopplysninger: Rettet et problem med valg av hvem som har fylt ut næringsoppgave. Ved åpning av firmaopplysninger er det ikke mulig å sette at regnskapsfører kun har forestått utfylling av næringsoppgave og ikke daglig regnskapsføring.

Oppdatering 30 og tidligere oppdateringer:

Oversikt over endringer i versjon 24 og tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"