avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Endringer i oppdatering 36 til versjon 31.0.0.43

(updated by Hermod Gundersen VISMA ‎12-09-2019 15:03 )
Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018 og perioderegnskaper for 2018/2019:

Oppdatering 36:

 • Opprettelse og redigering av innlesingsmal i kontoplan ikke mulig, feilmelding kan ikke åpne fil "temp.0".
 • Oppdatering 36a, kun for Visma Finale Konsolidering, retter et problem med åpning av klient. Kan vises i andre av Visma Finale-applikasjonene dersom de er installert sammen i samme mappe.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 35:

 • Endringer relevant for Visma Finale Avstemming:
  • Rettet et problem med overføring av bunt fra avstemmingsfunksjoner til Visma Global versjon 14.
  • Rettelse av regnskapsintegrasjon for 24SevenOffice hvis klienten har mellomrom som siste tegn i firmanavnet.
  • Rettet et problem med SAF-T regnskapsintegrasjon i tilfeller der transaksjonslinjer har ulik dato i forhold til transaksjonsdatoen for hele transaksjonen.
  • Avstemming av skattetrekk, rettet et problem med en differansecelle som ikke ble validert korrekt i tilfeller der skattetrekkinnskudd var høyere enn skyldig skattetrekk (celle H39). Denne formelen er nå rettet, slik at differanse er 0,- dersom skattetrekk er minst like høyt som skyldig skattetrekk.
  • Rettet et problem i avstemming av finansskatt, der differansecellen i regnearkmalen inneholdt en feil.
 • Andre endringer:
  • Rettet et problem i Visma Finale Driftsmidler der noen verktøyknapper (herunder avgang-knappen) kunne være utilgjengelig ved registrering av driftsmiddel.
  • Rettet et problem i Visma Finale Konsolidering der navn på selskapsdimensjonen ikke ble oppdatert dersom navnet på et selskap ble endret i konsernoppsettet.
  • Rettet et problem med kommunenummer på Svalbard, der kommunenummer 2100 gjelder for tidligere kommuner 2111, 2121 og 2131.
  • Rettet et problem med nye egenkapitalnoter i oppdatering 32 for innskutt egenkapital.
  • Forbedring av kommuneoppslag, slik at dersom man skriver inn eldre kommunenumre automatisk får disse erstattet av nytt kommunenummer. Dette gjør at f.eks. kommune 1601 Trondheim automatisk blir erstattet av 5001 Trondheim i f.eks. eiendomsfunksjonen. Dette vil også fungere for sammenslåtte kommuner, slik at hvis man skriver inn kommunenummer til kommune A i tilfeller der kommune A og B er sammenslått til kommune C, automatisk vil få kommunenummeret til kommune C. 
 • Masseregistrering av aksjetransaksjoner for sammenslåing av aksjeklasser, forbedret beskrivelse for hvordan dette skal gjøres.

Oppdatering 34:

 • Verdi for VARIABEL1 ble ikke lagret dersom verdien ble registrert samtidig som klienten ble opprettet, og måtte derfor registreres på nytt igjen.
 • Registreringer i Vareforbruksfunksjonen for perioderegnskaper: Problemer med opprettelse av nye linjer og redigering av eksisterende linjer.

Oppdatering 33:

 • Endring ved innsendelse til Regnskapsregisteret, av betydning for Visma Finale Årsoppgjør og Konsolidering, les mer her.

Oppdatering 32:

 • Avstemmingsfunksjoner:
  • Avstemming av finansskatt er nå aktivert for 2019, og skjer samtidig med avstemming av arbeidsgiveravgift.
 • Funksjoner som gjelder Visma Finale Rapportering:
  • Funksjon for å kopiere avsluttede perioder fra Årsoppgjøret til Rapportering hadde en svakhet, ved at riktig kolonne måtte aktiveres (klikke i kolonne for perioden) før kopiering kunne skje. Dette er nå korrigert.
  • Tilleggsvariabler: Det er nå mulig å bytte type tilleggsvariabel mellom formel/registrering uten først å slette variabelen og opprette den på nytt.
 • Generelt:
  • Sikkerhetskopi kan nå også tas av en klient som er åpen. Sikkerhetskopien vil bli tatt av klienten sist den ble lagret.
  • Forbedret funksjon for å hente selskapsinformasjon fra Brønnøysundregistrene.
 • Denne oppdateringen inneholder også andre endringer som ikke er tilgjengelig i Visma Finale Avstemming, og som ikke er listet opp foran. En komplett liste over endringer i denne oppdateringen finnes her.

Oppdatering 31:

 • Avstemmingsfunksjoner:
  • Rettet et problem i Visma Finale Avstemming og avstemming i Visma Finale Rapportering og Årsoppgjør ved opprettelse av nytt selskap, der variabler for regnskapsintegrasjon fra foregående åpne selskap kunne komme inn på ny klient.
 • Annet:
  • Saldobalanse m/posteringer og kontospesifisert næringsoppgave tar i visse tilfeller ikke med seg nullkontoer som har posteringer i inneværende periode. Dette er ordnet i denne oppdateringen.
  • Feil i oppdatering av nøkkeltall for standardnote mellomværende med konsernselskap er rettet.
 • Årsoppgjør:
  • Hvem har fylt ut næringsoppgaven, firmaopplysninger: Rettet et problem med valg av hvem som har fylt ut næringsoppgave. Ved åpning av firmaopplysninger er det ikke mulig å sette at regnskapsfører kun har forestått utfylling av næringsoppgave og ikke daglig regnskapsføring.

Oppdatering 30 og tidligere oppdateringer:

Oversikt over endringer i versjon 24 og tidligere oppdateringer finner du her.