avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 9 for Visma Finale Skatt 2018

Her er en oversikt over endringer i denne oppdateringen til Visma Finale Skatt versjon 31.0.0.120 for inntektsåret 2018:

 • Utskrift av sider som er liggende kom ikke korrekt. Liggende utskrift på stående A4.
 • Utskrift av enkeltskjemaer med en eller flere liggende sider kom ikke korrekt. Liggende utskrift på stående A4
 • Forhåndsvisning av skjema med forhåndsvisningsknappen og deretter utskrift er fortsatt feil for skjemaer med liggende A4, vil bli rettet senere.
 • Feilmelding i skatteberegningsrapport for nygifte (gift etter 31. okt. 2017).
 • Samboere med ulik botid i Norge, feilaktig samordning av botid til den som hadde lengst botid. Botid skal ikke samordnes for samboere.

Endringer i tidligere oppdateringer:

Oppdatering 8:

 • Feil bystatus på kommune 5001 Trondheim har gitt feil formuesverdi på ikke-utleide eiendommer.

Oppdatering 7:

 • Skatteetaten har lagt ut feil forhåndsutfylt data for formuesverdi for følgende eiendomstyper:
  • Post 4.3.4 Skog
  • Post 4.3.5 Gårdsbruk 
  • Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning 

Visma Finale Skatt korrigere formuesverdi ved innlesing av forhåndsutfylt data, slik at bruker ikke trenger å gjøre dette manuelt.

 

For klienter som allerede har forhåndsutfylt data hentet, vil Visma Finale Skatt automatisk korrigere formuesverdien første gang klienten blir åpnet, forutsatt at brukeren ikke har endret verdien selv allerede.

 

Les mer om selve feilen her.

 

Oppdatering 6 og tidligere oppdateringer:

Endringer i oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.