Mine områder
Hjelp

Morna, årsberetning!

av Knut Lofsberg (Oppdatert ‎14-12-2017 20:06 av Knut Lofsberg VISMA )

Nå har de fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper laget årsberetning for siste gang. Det sparer bedriftene anslagsvis 750 millioner kroner på. Kristin Skogen Lund er glad for endringen.

Næringsdepartementets egne beregninger antyder at norske bedrifter sparer rundt 750 mill. kroner på dette tiltaket.

– De aller, aller fleste årsberetninger har så liten verdi for omverdenen at det ikke kan forsvares å beholden ordningen, sier Skogen Lund.

Helt slutt på årlig finansrapportering blir det ikke: Årsregnskapetbestår, og noen av de mer finansielle opplysningene i årsberetningen flyttes til notene.

Dessuten har Stortinget vedtatt, mot Høyre og Fremskrittspartiets vilje, at alle arbeidsgivere fortsatt skal redegjøre for kjønnslikestilling. Små foretak trenger imidlertid ikke redegjøre i årsberetning, som altså er falt bort for deres vedkommende.

Årsberetningen består for norske børsnoterte selskaper, allmennaksjeselskaper og andre regnskapsliktige som ikke er små foretak: De skal som i dag redegjøre for kjønnslikestilling. Har foretaket flere enn 50 ansatte skal de dessuten fortsatt gjøre rede for "tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven", som gjelder fra 1. januar 2018.  

Kravene til store foretak om å rapportere om samfunnsansvargjelder akkurat som før.

 

Les hele artikkelen her: 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"