Mine områder
Hjelp

Release notes for Visma Finale Skatt versjon 34 for 2021

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎17-02-2022 12:51 av Hermod Gundersen VISMA )

IllustrasjonsbildeIllustrasjonsbildeVisma Finale Skatt vil være tilgjengelig for nedlasting den 17.02.2022 ca. kl. 13:00.

 

Lisensnøkler for denne versjonen aktiviseres med den samme aktiveringskoden som for versjon 33.  Det anvendes samme aktiveringskoder som for Visma Finale Årsoppgjør, Rapportering, Driftsmidler, Avstemming og Konsolidering.

 

Produktaktivering for kunder som har lisens for antall klienter og ikke antall brukere:

  • Her vil hverken produktaktiveringsbildet fremkomme eller menypunktet for brukeradministrasjon være tilgjengelig.
  • Kun kundenummer og aktiveringskode for lisensen vil måtte anvendes.

 

Lisensnøkler kan hentes fra Visma Finale Årsoppgjør på følgende måte:

  • Starte Visma Finale Årsoppgjør.
  • Velg menypunktet "Hjelp - Registrer lisens" anvendes.
  • Ved å trykke på "Lag lisensbrev til PDF" vil aktiveringsnøkkelen bli vist.
  • Ved å merke og kopiere aktiveringsnøkkelen (Ctrl + C for å kopiere merket tekst), kan du lime inn nøkkelen i Visma Finale Skatt (Ctrl + V for å lime inn kopiert tekst).

 

Installasjonsmappe for Visma Finale Skatt

Visma Finale Skatt anbefales det å installere programmene i egne mapper for hvert inntektsår, slik at brukerne kan anvende programversjonen fra tidligere inntektsår parallelt med siste programversjon.

 

Datakataloger

Visma Finale Skatt bør ha egne datakataloger for hvert inntektsår dersom det er ønskelig med tilgang til data fra tidligere programversjoner. Ved å angi fjorårets datakatalog i brukeroppsett som åpnes ved første gangs åpning av programmet, kan man angi både årets og fjorårets datakatalog. Etter at dette er gjort, vil klienter automatisk bli kopiert fra fjorårets datakatalog dersom årets datakatalog ikke inneholder noen data.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"