Mine områder
Hjelp

Release notes for versjon 31

av Hermod Gundersen

nedlastinger_blue.jpg

Denne artikkelen inneholder release notes for Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Avstemming, Konsolidering og Driftsmidler versjon 31.

 

Aktiveringsnøkkel for lisens er den samme som for versjon 29 og 30 for eksisterende kunder. Aktiveringsnøkkel er sendt ut pr. e-post til alle kunder.

 

Dersom du ikke kjenner til aktiveringsnøkkelen fra versjon 29 eller 30, kan programversjon 29 eller 30 åpnes, og menypunktet "Hjelp - Registrer lisens" anvendes. Ved å trykke på "Lag lisensbrev til PDF" vil aktiveringsnøkkelen bli vist. Ved å merke og kopiere aktiveringsnøkkelen (Ctrl + C for å kopiere merket tekst), kan du lime inn nøkkelen i versjon 30 (Ctrl + V for å lime inn kopiert tekst).

 

Installasjonsmappe for Visma Finale Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering

Det anbefales at programversjonen installeres over versjon 30, slik at versjon 30 erstattes av versjon 31.

 

Installasjonsmappe for Visma Finale Årsoppgjør og Skatt

Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt anbefales det å installere programmene i egne mapper for hvert inntektsår, slik at brukerne kan anvende programversjonen fra tidligere inntektsår parallelt med siste programversjon.

 

Datakataloger

Visma Finale Skatt bør ha egne datakataloger for hvert inntektsår dersom det er ønskelig med tilgang til data fra tidligere programversjoner.

 

For alle andre produkter er det ikke nødvendig med egne datakataloger for hver årsversjon av programmet. Dette betyr at en ny programversjon kan ha samme datamappe som forrige årsversjon. Visma Finale Årsoppgjør kan lese data i tidligere årsversjoner (read only) fra siste års datamappe. Visma Finale Avstemming, Driftsmidler, Konsolidering og Rapportering kan lese og rapportere alle data fra tidligere år i den nyeste programversjonen.

 

Produktaktivering

Produktaktivering er forskjellig for kunder som har lisens for (1) antall klienter eller (2) antall brukere.

 

Brukere hos kunder med lisens for antall brukere vil få frem et produktaktiveringsbilde ved første gangs oppstart, der brukeren kan tilordnes en lisens. Tilsvarende vil det på hjelp-menyen være et menypunkt for brukeradministrasjon der man kan slette brukere og tilordne lisenser til brukere. Dersom lisens skal slettes uten at brukeren slettes, må man ta kontakt med vår supportavdeling for sletting av lisens hos en bruker.

 

Kunder med lisens for antall kunder vil ikke ha bruk for eller tilgang til bilde for produktaktivering, og vel heller ikke ha behov for eller tilgang til menypunktet for brukeradministrasjon.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"