Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 31

av Hermod Gundersen

SAF-T - Standard Audit Format - Taxation

Visma Finale Avstemming og avstemmingsfunksjonene i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering har nå støtte for SAF-T-formatet både til innlesing av saldotall og til avstemming av kontoer på transaksjonsnivå, på samme måte som for direkteintegrasjon mot regnskapssystemer.

 

Integrasjon mellom Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Avstemming

Det er nå mulig å eksportere data for driftsmidler fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Avstemming og til Visma Finale Rapportering. Dette gjør det enklere å avstemme varige driftsmidler ialle årets måneder, og ikke bare ved årsoppgjøret.

 

Reskontroavstemming

Enklere valg av kolonner ved oppsett av reskontroavstemming ved at kolonneoverskrifter er endret fra "Kolonne 1" osv. til "1. kolonne" osv. slik at man kan skrive inn tall direkte i valgfeltet.

 

Bankavstemming

Nytt valg for å ikke tillate datoavvik i det hele tatt ved automatisk kryssing av transaksjoner i bankavstemming.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"