Mine områder
Hjelp

Skjema RF-1359 skal nå også fylles ut for finansielle produkter innenfor fritaksmetoden

av Hermod Gundersen

IllustrasjonsfotoIllustrasjonsfotoSkatteetaten har endret kravene til utfylling av skatteskjemaet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

 

Opplysningsplikten i RF-1359 utvides fra inntektsåret 2021. Tidligere har det vært frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden.

 

Heretter vil det være pliktig å opplyse om alle gevinster, tap og utbytter/utdelinger i skjemaet, uavhengig av om selskapet vurderer inntekter eller tap innenfor eller utenfor  fritaksmetoden.

 

Skatteetaten mener at dette vil øke bevisstheten rundt de skatterettslige vurderingene som gjøres av selskapene, og dermed også etterlevelsen av regelverket. 

 

Skjemaet ble innført fra og med inntektsåret 2016, og erstattet tidligere skjema RF-1059, som i liten grad var egnet for selskaper med mange transaksjoner. Selv om det nye skjemaet er tilpasset fritaksmetoden, har det vært frivillig å oppgi inntekter selskapene selv mener er skattefrie i skjemaet. Skatteetaten mener at dette har ført til at den ønskede effekten av det nyere skjemaet ikke har vært helt optimal.

 

Skatteetaten har etter innføringen av det nye skjemaet i 2016 sett en klar reduksjon i antall feil på fritaksmetoden. Det gjøres imidlertid fortsatt en del feil, og selskaper som ikke leverer RF-1359 er
overrepresentert i statistikken over selskaper med feil.


Dette antas å ha sammenheng med at selskapene blir mer bevisste på de vurderingene som må gjøres når skjema RF-1359 fylles ut, uavhengig av om inntektene vurderes innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Ved pliktig innlevering av skjemaet fra og med inntektsåret 2021, har Skatteetaten en klar formening om at antall selskaper med feil på fritaksmetoden vil reduseres ytterligere.

 

(Kilde: Skatteinfo 1/2022 fra Skatteetaten)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"