Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 12 til Visma Finale versjon 34 for 2021/2022

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎03-02-2022 10:45 av Hermod Gundersen VISMA )

_DSC6322.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 34 for inntektsåret 2021 og perioderegnskaper for 2021/2022:

 

Oppdatering 12:

 • Rettet et problem med overføring av informasjon om aksjekapital og aksjonærer fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År. Et symptom var at aksjonærer ikke kom over eller at en eller flere aksjonærer manglet ved overførsel.

 

Oppdatering 11:

 • Feilretting ved eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År i tilfeller med mer enn ett skjems RF-1028 Skattemelding for AS mv.
 • Feil overskrift i offentlig regnskap i noen tilfeller med avvikende regnskapsår
 • Fjernet visning av et felt to ganger for nedskrivning i registrering av varige driftsmidler.

Oppdatering 10:

 • Kalkulator for formuesverdi av næringseiendommer er nå tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør. Kalkulatoren ble tilgjengelig på Skatteetatens nettsider i dag.
 • Kalkulator for formuesverdi av boligeiendommer er nå tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør. Kalkulatoren ble tilgjengelig på Skatteetatens nettsider i dag.
 • Rentesatser for beskatning av kraftforetak ble fastsatt 19.01. og er nå tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør.
 • Headerfelt på RF-1028 Skattemelding for AS side 8 ble ikke fylt ut automatisk.
 • I tilfeller der et selskap ha pålydende på aksjer med mer enn 2 desimaler og endrer aksjekapitalen med et beløp med mer enn 2 desimaler kunne dette ikke registreres i aksjonærdatabasen. Nå er det mulig med inntil 9 desimaler i aksjekapitalfeltet, og antall desimaler styres av hvor mange desimaler som er nødvendig.

 

Oppdatering 9:

 • Rettet et problem med at transaksjoner for avdrag på aksjonærlån ga en økning i innbetalt aksjekapital / innbetalt overkurs i post 5 / 6 i RF-1086.
 • Rettet problemer med eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År:
  • Varige driftsmidler kunne få et år ekstra avskrivninger i Visma Periode & År
  • Problemer med at aksjonærliste ikke ble eksportert fullstendig.
  • Problemer med at tidligere aksjonærer uten aksjer i selskapet pr. 31.12.2020 også ble eksportert.
  • Problemer med at eiendomstype for eiendommer i RF-1098 ikke ble satt i Periode & År.

 

Oppdatering 8a (Visma Finale Driftsmidler):

 • Rettet et problem med åpning av en klient i Visma Finale Driftsmidler der klientnummer er endret i Visma Finale Årsoppgjør ved bruk av felles klientmappe for Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Driftsmidler.

Oppdatering 8:

 • Mulighet for å registrere felt med organisasjonsnummer for transaksjonstype Arv/gave med kontinuitet i aksjonærregisteret og ved utfylling av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave.

  Dersom det registreres en avgangstransaksjon, og man velger en mottaker av aksjene som er et aksjeselskap, vil aksjeselskapets organisasjonsnummer automatisk bli fylt ut på transaksjonen.

  Dette brukes i tilfeller der det registreres arv der aksjene overtas av arvingens aksjeselskap mv.

 

Oppdatering 7:

 • Muligheter for å slå av auto nummerering av noter. Slås alltid på automatisk, men kan slås av på skillekort "Annet" i funksjon for redigering av offentlig regnskap. Initiell sortering vil derfor alltid være gjort i slike tilfeller.
 • Endret valideringsmelding for ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte. Dersom det ikke er annet utbytte, men det vises skyldig tilleggsutbytte eller skyldig ekstraordinært utbytte pr. 31.12.2020.
 • Konsumprisindeks for 2021 publisert 10.01.2022 oppdaterer kraftverksbeskatning.
 • Reverserer endring i oppdatering 6, der opprydding av innboks ble fjernet fra innsendelse til Altinn.

Oppdatering 6 og tidligere oppdateringer:

Opplysninger om oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"