Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Visma Finale Årsoppgjør for inntektsåret 2021 er nå tilgjengelig for nedlasting

av Hermod Gundersen

17_06_21 - vsm -1027.jpgVisma Finale Årsoppgjør versjon 34 for inntektsåret 2021 er nå tilgjengelig for nedlasting. Det samme gjelder oppdaterte versjoner av Visma Finale Avstemming, Rapportering, Konsolideirng og Driftsmidler.

 

Nå er forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave tilgjengelig på altinn.no. Vær oppmerksom på at du kan etablere aksjonærdatabasen i Visma Finale Årsoppgjør ved å hente inn forhåndsutfylt data fra Altinn.

 

Innsendelse av skattepapirer til Altinn vil være tilgjengelig først ca 15. - 20. februar, slik Skatteetaten har hatt tradisjon for i mange år.

 

Vi gjør likevel oppmerksom på følgende når det gjelder innsendelse av forhåndsfastsetting av inntekt for selskaper som er under avvikling:

Dersom det er ønskelig å sende inn skattepapirer for forhåndsfastsetting av inntekt for 2021 tidligere enn 20. februar, må man bruke Visma Finale Årsoppgjør versjon 33 for 2020 til dette. Benytt menypunktet Firma - Åpne i nytt år  for å overføre klienten til nytt inntektsår med versjon 33. Både skattepapirer og aksjonærregisteroppgave for 2021 kan sendes inn med programversjon 33 i slike tilfeller.