Mine områder
Hjelp

Visma Finale Skatt 2020: Endringer i oppdatering 3

av Hermod Gundersen

18_10_04 - vsm -08046.jpgHer er en oversikt over endringer i denne oppdateringen til Visma Finale Skatt versjon 33 for inntektsåret 2020:

 

  • Startavskrivninger ikke avrundet ned til nærmeste krone, noe som kan gi feilmelding ved innsendelse til Altinn. Dette er korrigert i denne oppdateringen. Dersom feilmelding kommer på RF-1084 Avskrivninger på skjemaer overført fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt, må data overføres på nytt til Visma Finale Skatt for å oppdatere endringer.
  • På klienter med Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 5 fra Visma Finale Årsoppgjør er det en tilsvarende rettelse i oppdatering 18 til Visma Finale Årsoppgjør. Her ble heller ikke startavskrivninger ikke avrundet ned til nærmeste krone, noe som kan gi feilmelding ved innsendelse til Altinn. Dersom feilmelding kommer på RF-1084 Avskrivninger på klienter overført til Visma Finale Skatt, må data overføres på nytt til Visma Finale Skatt for å oppdatere endringer.

 

Tidligere oppdateringer:

 

Oppdatering 2:

 

  • Rettet et problem ved at inntekt fra kompensasjonsordning som er preutfylt i skattemeldingen ikke kom med i grunnlag for trygdeavgift og trinnskatt.

Oppdatering 1:

  • Visma Finale Skatt 20202 kan nå hente forhåndsutfylt data fra Altinn for skattemeldingen for 2020 for personlige skattytere.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"