avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endring i oppdatering 18 til Visma Finale versjon 33 for 2020

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎13-04-2021 08:08 av Hermod Gundersen VISMA )

15_05_26-vsm-0906.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 33 for inntektsåret 2020 og perioderegnskaper for 2020/2021:

 

 • På klienter med Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 5 blir startavskrivninger ikke avrundet ned til nærmeste krone, noe som kan gi feilmelding ved innsendelse til Altinn. Dette er korrigert i denne oppdateringen. Dersom feilmelding kommer på RF-1084 Avskrivninger på klienter overført til Visma Finale Skatt, må data overføres på nytt til Visma Finale Skatt for å oppdatere endringer.

 • Regnskapsintegrasjon mot Poweroffice Go støtter avdeling.

 • RF-1086-U post 25 er endret, slik at for arv, gaver og nedskrivning av aksjekapital til kr 0 blir  vederlagfeltet sendt inn også om vederlag til aksjonær er kr 0,-. Dette sikrer at tap på aksjer blir beregnet i RF-1088 aksjeoppgave til personlige aksjonærer.

 •  En lenke til filter for kontoer lenket mot post 6000 Avskrivninger i en valideringsmelding er korrigert, da lenken medførte at lønnskontoer ble vist.

 

Tidligere oppdateringer:

 

Oppdatering 17:

 

 • Rettet et problem med lønnsnote der beløp på standardkontokoder 5200 til 5290 ble plassert som andre lønnsrelaterte ytelser, mens det i fjor ble behandlet som lønnskostnad. Det er nå tilbakestilt til fjorårets funksjonalitet.

 • Ny lønnsnotemal merket med 51-1 Lønnskostnader - Små - Versjon 2 der lønnskontoer med standardkontokoder 5200-5290 er plassert som andre lønnsrelaterte ytelser.

 

Oppdatering 16:

 

 • Jordbruksfradrag ble økt fra 2019 til 2020, men ble ved en inkurie ikke oppdatert i Visma Finale Årsoppgjør. Rettelse er gjort i denne oppdateringen.

 • Fjernet en validering av RF-1028 Skattemelding for AS mv post 501 og 502 aksjeverdier for NUF.

 • Lagt til en ny notemal for egenkapital 20-4 H.

Oppdatering 15:

 • Valideringsmelding for RR-0002 for små selskaper er korrigert slik at utfylling av opplysninger om datterselskaper og tilknyttede selskaper gir utslag etter samme kriterier som i Altinn, dvs. ikke når det er angitt morselskap men hvis det er beløp i balansen vedrørende tilknyttede selskaper, datterselskaper eller andre konsernselskaper.
    
 • Rettet et problem i KS Komplett regneark for arbeidsgiveravgift fra Regnskap Norge for 2020 og 2021 i de 6 terminarkene, der det for enkelte beregningstyper blir feil grunnlag for arbeidsgiveravgift i sone Ia. Dette er en feil i Excel Arbeidsbok-malen fra Regnskap Norge, men er løst ved at Visma Finale-programmet overskriver formelen i de 6 regnearkcellene, og korrigerer feilene.
   
 • Rettet et problem i avstremming med åpning av regneark for arbeidsgiveravgift, der det kommer frem et spørsmål om regnearket skal åpnes i lesemodus eller redigeringsmodus.
  • Dette er en feil i Excel Arbeidsbok-malen fra Regnskap Norge.
  • Det er lagt med i programmet en ny versjon av malen, for å unngå dette problemet.
  • Problemet lar seg ikke løse for klienter der avstemmingen allerede er påbegynt, fordi regnearket allerede er opprettet fra malen som inneholder problemet, og avstemmingsfunksjonen gjenbruker regnearket i hele regnskapsåret.
    
 • Rettet et problem i KS Komplett regneark for arbeidsgiveravgift fra Regnskap Norge for 2021 der det feilaktig er avkrysset for landbruk på nye regneark. Feilen ligger i selve regnearkmalen fra Regnskap Norge. 
  • Dette er en feil i Excel Arbeidsbok-malen fra Regnskap Norge.
  • Det er lagt med i programmet en ny versjon av malen, for å unngå dette problemet.
  • Problemet lar seg ikke løse for klienter der avstemmingen allerede er påbegynt, fordi regnearket allerede er opprettet fra malen som inneholder problemet, og avstemmingsfunksjonen gjenbruker regnearket i hele regnskapsåret.
    
 • Rettet et sjeldent forekommende problem med feilmelding forårsaket av automatisk utfylling av RF-1215 Selskapsoppgave for ANS/KS post 512 Jakt-, fiske- og andre rettigheter i fast eiendom kommunenummerfelt.

 • RR-0002 for små selskaper i Visma Finale Konsolidering: Opplysninger om aksjer i andre selskaper kan fylles ut automatisk fra registrerte opplysninger i menyen Avslutning - Aksjer i andre selskaper

 

Oppdatering 14:

 • Rapport med spesifikasjon av midlertidige forskjeller gir tredelt spesifikasojn på forskjeller i fordringer, og kan vise feil i noen tilfeller. Skatteskjemaene viste korrekte verdier.
 • Rapport med spesifikasjon av midlertidige forskjeller for post 157 Avskåret rentefradrag kunne vise feil verdi, der RF-1315 post 710 ikke var med i spesifikasjonen. Skatteskjemaene viste korrekte verdier.
 • Linjer med 0-beløp fjernet fra rapport med spesifikasjon av midlertidige forskjeller.
 • En feilaktig valideringsmelding for enkeltpersonforetak med næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 5 for konto STD 3895
 • Tilleggsopplysninger på side 7 av RR-0002-U til regnskapsregisteret for små enkeltpersonforetak er korrigert til alltid å krysse "Nei" på om det er gitt ytelser, lån eller sikkerhetsstillelser til daglig leder og andre ledende personer. I omtrent alle tilfeller er innehaver og daglig leder samme person. Det er fortsatt mulig å registrere beløp i de sjeldne tilfeller der det måtte være korrekt.

 

Oppdatering 13:

 • Tilbakeføring av underskudd mot overskudd i 2018 og 2019 inneholder en teknisk feil hvis ett av årene (f.eks. 2019) hadde et underskudd større enn overskuddet i det andre året (f.eks. 2018), og skatterefusjon ble ikke beregnet. Dette er korrigert i denne oppdateringen, der et underskudd ett av årene blir uten ignorert.
 • Note for lønn, alle kontoer lenket til standardkonto-serien 5200-5290 blir nå lagt inn under Andre lønnsreleaterte ytelser og ikke som lønn til ansatte.
 • Avstemming av kontoer der det er åpne poster fra tidligere år som fortsatt står åpne blir nå teksten hentet fra bilaget, og ikke kun markert med teksten "IB".
 • Ved avstemming av arbeidsgiveravgift er teksten Avsetning for skyldig AGA i regnskapet i celle A23 på arket 2771 (2) AGA er lite informativ, og kan forveksles med Skyldig arbeidsgiveravgift. Teksten blir nå automatisk korrigert til Avsetning for beregnet AGA av påløpt lønn.
 • SAF-T-filer som er splittet og pakket inn i en zip-fil støttes nå ved import av data fra SAF-T-filer. Tidligere ble kun enkeltstående SAF-T-filer støttet. SAF-T-formatet beskriver også at filer kan være oppdelt i flere filer.

Opplysninger om oppdatering 12 og tidligere oppdateringer finner du her.