Mine områder
Hjelp

SAF-T

av Anonymous (Oppdatert ‎30-10-2019 15:01 ( )

Vi registrerer at det kommer noen spørsmål om hvilken versjon av Visma Global man må ha for å kunne levere nødvendig informasjon i SAF-T-format til Skatteetaten. SAF-T blir som kjent obligatorisk ved bokettersyn for transaksjoner registrert etter 1/1 2020. (Se Skatteetatens sider her)


Vår anbefaling er versjon 12.10 eller nyere, men muligheten for SAF-T eksport er tilgjengelig allerede fra versjon 12. Siste versjon som er ute nå er versjon 14.01 og vi anbefaler alltid at man holder seg oppdatert på siste versjoner. I tidligere versjoner har ikke SAF-T MVA koder kommet med i eksporten til skattemyndighetene. Dette innebærer at dersom du får bokettersyn må du oppgradere til versjon 14.10. Forberedelser til SAF-T innsendelsen kan gjøres fra versjon 12.10, det er kun selve eksport-filen som er endret til 14.10. 

I versjon 14.10 vil vi også støtte mapping til næringsoppgaven.

 

Under Verktøy/ administratorrutiner/vedlikehold av data finner du to nye Servicerutiner: Oppdater kontoplan med SAF-T konto og Oppdater SAF-T standard mvakode i hovedbokstransaksjonstabellen. Her får du muligheten til å opprette et forslag for SAF-T eksport. Enhver konto må ha en SAF-T standard- konto tilknyttet. Det er et eget felt på kontoplanen hvor man kan legge inn denne kontoen. Dette kan også gjøres manuelt eller man kan ta utgangspunkt i denne servicerutinen. 

Rutinen oppdaterer kontoplan (GLAccount-tabellen) med et foreslått SAF-T kontonummer basert på standard kontoplan. Rutinen baserer seg på filen GLSAFTAccountsMap.txt som ligger på SYS-området på applikasjonsserveren til Visma Global. 

Merk: GLSAFTAccountsMap.txt er kun et forslag. Bruk av rutinen og evt. redigering skjer på eget ansvar, dere må selv ta stilling til om rutinen foreslår det dere ønsker. 

Har dere regnskapsmessige spørsmål omkring dette anbefaler vi at dere kontakter regnskapsfører eller revisor. 

 

Rutinen for eksport av regnskapsdata i SAF-T format finner du under menypunktet Verktøy/Eksporter data/SAF-T eksport.

Når du starter rutinen ved å trykke på knappen "Eksport", så skjer det en validering av grunnlagsdataene. Du kan her få beskjed om at det mangler SAF-T kontonummer på kontoplanen, med spesifisering av de aktuelle kontoene hvor dette mangler. Du kan også få melding om at kunder/leverandører mangler adresseopplysninger.

Etter at alt er validert og funnet OK, vil det komme en fremdriftslinje som viser hvor langt eksporten har kommet og filen skrives til angitt område når den er ferdig.

 

Denne filen kan dere lese inn i AltInn manuelt. Per idag er det ingen automatisk innlesning fra Global til AltInn. 

 

Ved å benytte F1- Hjelp i Visma Global og søke på SAF-T får dere informasjon om hvordan dere kan benytte rutinene. 

 

Det er ikke noe krav om at man MÅ være på en bestemt versjonen før 1/1 2020, men vi anbefaler at man forbereder en evt. innsendelse i ro og mak, og unngår oppgradering i siste liten om kravet skulle komme. 
 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"