avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Utlån av lesebrett til ansatte

av Monica Bremtun-Olaussen -
Vi får rett som det er spørsmål fra arbeidsgivere som låner ut lesebrett til sine ansatte da dette blir mer og mer vanlig. En del arbeidsgivere og arbeidstakere lurer på om slikt utlånet er skattefritt.

Dette har egentlig to sider:

  1. Vil utlånet av lesebrettet medføre noen skatteplikt?
  2. Hva når arbeidstaker bruker lesebrettet til surfing via mobilnettet, er disse kostnadene skattepliktige?

Regler for utlån av lesebrett
Et lesebrett kan lånes ut dersom:

  • utlånet skjer i arbeidsforhold
  • utlånet er tjenestlig begrunnet
  • utstyret er ikke arbeidstakers eiendom

Når arbeidsgiver bestemmer seg for å låne ut lesebrett til de ansatte må man anta at dette er begrunnet i jobben. Utlånet er dermed skattefritt.

Får de ansatte lesebrettet til odel og eie, må dette skattlegges som en naturalytelse. Lesebrettet må i slike tilfeller verdsettes, som hovedregel til markedsverdi. Kan ikke markedsverdi ansettes spesifikt brukes følgende verdiansettelse:

Alder

Verdi

Utstyr som er mindre enn 1 år gammelt

80 prosent av opprinnelig kostpris inkl mva

Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt

50 prosent av opprinnelig kostpris inkl mva

Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt

20 prosent av opprinnelig kostpris inkl mva

Utstyr som er 3 år eller eldre

kr 500 (inklusive merverdiavgift)

Kostnadene til mobildata
Tilgang til mobildata anses som en elektronisk kommunikasjonstjeneste. Etter hovedreglene faller slik dekning inn under skatteplikt for elektronisk kommunikasjon. Skattedirektoratet har, som et unntak fra denne hovedregelen, unntatt tilgang til mobildata fra skatteplikt når tilgangen skjer over UMTS/3G nettet.

De fleste dataabonnement på lesebrett faller inn under dette, og regnes ikke som en egen tjeneste. Arbeidsgivers betaling av et slikt abonnement er med andre ord ikke skattepliktig.

Konklusjon
Utlån av lesebrett med tilgang til datatrafikk over mobilnettet er ikke skattepliktig når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk.

Lønnsinnberetning
For å lære mer om hvordan man innrapporterer elektronisk kommunikasjon, arrangerer vi kurset Lønn Update i november og desember, der du kan lære mer om årsavslutning og lønnsinnberetning.