avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i B2C-fakturaer via AutoInvoice

av Svein Holanger (Oppdatert ‎16-02-2021 20:36 av Sofie Gjemmestad VISMA )

Vipps Regninger er nå blitt en del av standardløsningen for levering av fakturaer til privatpersoner gjennom AutoInvoice. Det vil si at hvis du ønsker å inngå avtale om å sende fakturaene som eFaktura eller til Vipps Regning til dine privatperson-kunder, så inngår du nå kun én B2C-faktura-avtale med Visma.

 

Den avtalen sørger da for at AutoInvoice vil prøve å sende fakturaen elektronisk til mottaker, enten som eFaktura eller til Vipps Regning. Prisen er den samme om fakturaen blir sendt som eFaktura eller til Vipps Regning. Ingen ekstra gebyrer fra banken, hverken for avsender eller mottaker.

 

Fordeler med denne nye løsningen:

  1. Kun én avtale å inngå
  2. Innbetalingene fra Vipps går nå på vanlig måte. Dermed kommer nå innbetalingen via AutoPay, hvis du har tatt dette i bruk.
  3. Vedlegg til fakturaen støttes nå også av Vipps Regning
  4. Saldo på bankkontoen til Vipps-brukeren er nå tilgjengelig i Vipps, slik at det er enklere for mottaker av fakturaen å ha oversikt over dette.
  5. Samme pris fra Visma på eFaktura og Vipps Regning, ingen ekstra gebyrer fra bankene eller Vipps, hverken for avsender eller mottaker.

 

Hva med dere som allerede har inngått gammel avtale om sending som eFaktura (B2C-fakturering) eller Vipps

 

Du har inngått begge de gamle avtalene, både om å sende eFaktura og å sende til Vipps Regning:

Du trenger ikke gjøre noen ting. Den nye løsningen vil fungere på samme måte, men med fordelene 2-5 nevnt over. Endringen vil gjelde fra torsdag 20. desember 2018.

 

Du har inngått avtale om eFaktura (B2C-fakturering), men ikke Vipps Regning

Din eksisterende løsning vil automatisk også inneholde sending til Vipps Regning. Endringen vil gjelde fra torsdag 20. desember 2018. Du vil motta en egen epost som varsler deg om disse endringene. Dersom du mot formodning ikke skulle ønske at fakturaer til privatpersoner blir distribuert til Vipps, ber vi deg ta kontakt med aktiveringsteamet for å få satt opp en alternativ fakturaflyt. (kundesenteret@visma.com).

 

Du har avtale om Vipps Regning, men ikke om eFaktura (B2C-fakturering)

Da må du inngå vår nye B2C-avtale. Gå inn i din AutoInvoice-konto og inngå avtale om eFaktura (B2C-fakturering). Du vil motta en egen epost som varsler deg om disse endringene.

NB! Den gamle Vipps-løsningen vil slutte å fungere torsdag 20. desember 2018.

Et generelt råd mht. digitalisering av fakturaer er å sørge for å ha mye, og korrekt informasjon om kunden. Spesielt er mobiltelefonnummer nyttig i forhold til distribusjon til Vipps Regning. Oppdatert og riktig informasjon øker sannsynligheten for at fakturaen kan distribueres i digitale kanaler.

 

Merk at for utsending av B2C fakturaer (eFaktura og Vipps) er det ikke lov å sende betalingskrav (fakturaer) for følgende:

  • betaling for abonnementsordninger der Fakturamottaker ikke har gitt et opplyst og eksplisitt samtykke
  • betalinger der det ikke er etablert et avtale- eller fordringsforhold mellom fakturamottaker og kreditor
  • forespørsel om å gi pengegaver såfremt slike forespørsler ikke er forankret i en forutgående aksept fra fakturamottaker om å motta slike forespørsler
  • betaling for nye ytelser eller utvidet abonnement som går utover det fakturamottaker på forhånd har avtalt med kreditor

Les mer om hvordan komme igang med B2C-fakturering