Mine områder
Hjelp

Mastercard Payment Services (tidligere NETS) - Direkte remittering med BankID

av Ramon H. Iversen

Hvitvaskingslovens endring for en tid tilbake setter strengere krav til bankene og krever at de vet hvem som handler på vegne av bedriften, samt kontrollere at vedkommende har rettighet til dette.

 

Det har i mange år vært mulig å benytte en betalingsløsning fra Mastercard Payment Services (MPS) via bankene som heter Direkte remittering uten at man trenger å identifisere hvem som står bak betalingen. Som følge av endring i Hvitvaskingsloven har MPS videreutviklet Direkte Remittering for å støtte ID-krav som bank er pålagt. Ettersom det ikke er en felles standard i markedet for hvordan og når dette lovkravet skal etterleves vil MPS støtte 2 ulike løsninger i Direkte Remitteringsløsningen fra 01.12.2020. 

 

Løsning 1: Direkte remittering uten identifiseringskontroll

Direkte Remitteringsløsning uten ID-kontroll er den løsningen som MPS har levert over flere år. Denne løsningen benyttes fortsatt av noen banker etter 01.12.2020 og er en løsning som vil leve videre.

 

Løsning 2: Direkte remittering med krav om identifisering av betaler mot bank

Denne løsningen krever at MPS foretar sjekk mot banks rettighetsregister for å bekrefte at den som står som godkjenner i oversendte filer faktisk har utbetalingsrettighet. Den som skal godkjenne må altså være registrert hos bank med hvilke konti vedkommende har fullmakt for utbetaling på. Visma.net AutoPay har gjort tilpasninger i sine systemer slik at den som skal godkjenne kan identifisere seg med BankID, samt tilrettelagt for en godkjenningsfil i tillegg til den vanlige utbetalingsfilen. Godkjenningsfilen inneholder personnummer til godkjenner, samt de konti som vedkommende kan utbetale fra.

 

Når er løsning 2 klar for Visma AutoPay (Autopay3)?

Visma AutoPay vil IKKE ha støtte for dette.

 

Når er løsning 2 klar for Visma.net AutoPay?

Avtaler med gammelt format:

Dette vil ikke støttes. Disse avtalen må flyttes over på nytt format. Se neste avsnitt.

 

Avtaler på nytt format:

Visma.net AutoPay lanserer integrasjon mot løsning 2 fra og med 1. september 2021. MPS vil for de banker som krever fullmakt gjennomføre kontroll av utbetalingsrettighet. For de banker som ikke krever fullmakt vil utbetalingene gjennomføres uten kontroll mot bank. Kontakt din bank for avklaring om det er krav om registrert fullmakt.

 

Uavhengig om bank krever fullmakt eller ikke, må brukere identifisere seg med BankID i Visma.net Autopay. Dersom bank krever fullmakt må den som skal utbetale være registrert hos bank med fullmakt knyttet til utbetalingskonti på avtalen. Ingen endring er for øvrig nødvendig i Visma.net AutoPay.

 

Ettergodkjenning i bankens nettbank vil ikke være mulig.

 

Dirrekte remittering med AML.jpg

 

Krever min bank løsning 2?

Ta kontakt med din bank og eventuelt sørg for å ha riktig fullmakt på plass.

 

Hva må jeg forberede for å ta i bruk løsning 2?

Man må sørge for at man benytter Visma.net AutoPay som betalingsløsning. Kontakt banken for endring av eventuelle eksisterende avtaler. Avtaleskjema for nye avtaler finnes under Nedlastinger.

 

Eventuelle utfordringer

Dersom en betaling blir avvist på grunn av manglende fullmakt i bank, må man kontakte banken for nærmere avklaring.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"