Mine områder
Hjelp

Signer årsregnskapet elektronisk

av Anonymous

Siden vi lanserte tjenesten Visma Sign, har det vært stor interesse rundt bruk av elektronisk signatur. Kanskje ikke så overraskende siden de aller fleste av oss har god erfaring med bruk av BankID. Vi har også fått noen spørsmål. Spesielt om Visma Sign kan brukes til å signere årsregnskap og årsberetningen elektronisk - noe den kan!

 

> Les mer om Visma Sign - vår løsning for elektronisk signering

 

 

Selv om elektronisk signering i utgangspunktet er ment å fjerne en del bekymringer som det å varsle den som skal signere, sikre at dokumentet kommer frem i tide, at alle parter har tilgang til det signerte dokumentet og så videre, kan det likevel dukke opp noen nye bekymringer.  

 

Fallgruver ved sporbar tidsstempling

Ved signering av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen er det flere som har spørsmål om tidsstempling når man bruker elektronisk signatur.

Revisorforeningen sier selv at revisorene må akseptere at elektronisk signering er kommet for å bli. Det at elektronisk signering av årsregnskap og revisjonsberetningen inneholder tidsstempling, gjør at man må forholde seg til gjeldende krav og ansvar for revisor. De trekker frem særlig tre ting ved revisjonsberetningen som er sensitivt for tidsstempling:

 

  1. Datoen på revisjonsberetningen informerer om når revisjonen er avsluttet. Dette er ikke nødvendigvis samme dato som når revisjonsberetningen er avgitt til kunde.
  2. Før revisjonsberetningen avgis til kunde, må den signeres. Den kan signeres fysisk eller elektronisk gjennom tjenester som Visma Sign.
  3. Revisjonsberetningen er avgitt når kunder har mulighet til å hente eller laste den ned. Revisoren må sørge for at dokumentet er tilgjengelig for kunden.

 

Gyldighet av elektronisk signering

Når man velger å signere dokumenter elektronisk ved bruk av Visma Sign, bruker man BankID for å bekrefte identiteten til de som signerer. Den elektroniske signaturen er derfor sikker, pålitelig og juridisk bindende. Det digitale avtrykket man får av en elektronisk signatur viser hva som er signert når. I tillegg sikrer den digitale merkingen at dokumentet ikke endres etter det er signert.

 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan unngå fallgruver ved bruk av elektronisk signatur ved signering av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, kan du finne informasjonen på revisorforeningens nettsider. Her skriver de mer utdypende om kjente utfordringer som når revisjonen avsluttes før alle har signert årsregnskapet, hvis regnskapet er vedtatt eller signert etter fristen, eller hvis styremøte og generalforsamling avholdes samme dag.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"