Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Visma.net Financials og Visma.net Logistics versjon 5.21

av Eline Karlshaugen
Lørdag 19.12.15 planlegger vi en oppdatering til versjon 5.21 av Visma.net Financials og Visma.net Logistics.

I denne versjonen har hovedfokuset først og fremst vært forbedringer på eksisterende funksjonalitet, ytelse samt dokumentasjon.

Nytt i versjon 5.21

Ny rapport – Kundereskontro

Meny-sti: Kundereskontro | Rapporter | Saldo | Inngående betalinger (AR63050S)

  • Dette er en rapport som viser alle innkommende betalingstransaksjoner
  • Du velger betalingskonto, og velger start- og sluttdato
  • Rapporten viser alle innkommende betalinger med transaksjonsdato, betalingsreferansenummer (KID), kundenavn, beløp, trans.beskrivelse og fakturanummer, samt status for betalingen 

 

Ny varslingsfunksjon ved klargjøring av avgiftsrapport

I rutine for å klargjøre avgiftsrapport (TX50100) er det til denne versjonen lagt inn funksjonalitet for varsling, dersom man har transaksjoner med avgiftskode som ikke er oppdatert.

Det er også lagt til en knapp hvor man, ved å klikke på den, får opp alle ikke oppdaterte transaksjoner med avgiftskode for perioden man klargjør avgiftsrapport for.

 

Flere kolonner i forespørselen – Avgiftskontroll-detaljer

Meny-sti: Avgifter | Arbeidsområde | Forespørsler | Avgiftskontroll – detaljer (TX40400S)

  • To nye kolonner er lagt til: Type og transaksjonsdato
  • Gir bedre sorteringsmuligheter samt bedre sporbarhet 

 

Forbedring i rutine for avslutning av regnskapsperiode

Meny-sti: Hovedbok | Behandling | Avslutning | Avslutt regnskapsperioder (GL50300S)

Sjekkliste:

  • I rutine for avslutning av regnskapsperiode, er det lagt til en sjekkliste for oppgaver som må fullføres før man avslutter en regnskapsperiode eller år. Sjekklisten kan utvides eller minimeres ved behov.
  • Ved å klikke på de ulike punktene i sjekklisten åpnes relevant skjermbilde for å fullføre oppgaven, slik at man slipper å navigere seg via menystrukturen for å finne riktig rutine.  

 

Ny summeringslinje i  - Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster

Meny-sti: Hovedbok | Rapporter | Kontrollister | Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster

●     Lagt til ny summeringslinje i rapporten for lettere å se forskjellen mellom åpne fakturaer og kontosaldoen.

 

Validering av radsett definisjoner

Meny-sti: Hovedbok | Konfigurasjon | Rapportdefinisjoner | Rapporter

I skjermbildet for oppsett og konfigurasjon av rapportdefinisjoner er det lagt til funksjonalitet for validering av radsettdefinisjoner. Ved å klikke på knappen for validering av radsettdefinisjoner kan man kontrollere om alle hovedbokskonti og kostnadsbærere er med for de ulike rader.

 

Når du klikker på knappen valideres radsettdefinisjonen:

  • Velger hvilke konto type(r) som skal tas med i radsettvalideringen (kan også kontrollere om det mangler kostnadsbærere)

  • Etter at du har klikket ok, vil du få opp et varsel med en liste over konti eller kostnadsbærere som ikke er med i den valgte definisjon:

NB! Dersom kontoene skal være med i definisjonen må dette angis i for eksempel kontoplan (eks legge konto i riktig kontogruppe), for at rapporten skal inneholde kontoen som blir validert som ikke tatt med i radsettdefinisjonen.

 

Støtte for rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted - RF1301

Du vil nå på leverandørkortet få en avhukningsmulighet for "RF1301". Denne setter du på dersom du skal innrapporter betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Rapporten finnes under Finans - Avgifter