cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Expense er oppdatert med nytt reiseregulativ!

by Gunnar Glendrange (Updated ‎06-08-2018 09:21 by Gunnar Glendrange VISMA )

Expense er oppdatert med nytt reiseregulativ, gjeldende med virkning fra 22. juni.

Du kan lese mer om endringene her

 

Nye satser og logikk vedr "6 og 12 timers regelen", ble oppdatert 28. juli. 

 

 

 

 

 

1 Comment
by Morten A Karlsen

Visma.net Expense er nå (28.juli) oppdatert i hht. nye regler. 

Les mer om nye regler her.

Reiser som allerede er registrert må åpnes og lagres på nytt for at satsene skal bli oppdatert.

Reiser som er sendt til godkjenning må avvises og bruker må åpne og lagre reisen på nytt for at satsene skal bli oppdatert.

Reiser som er endelig godkjent, vil måtte rettes manuelt i lønnssystem.