Mine områder
Hjelp

Nyheter i siste versjon av Visma.net Expense

av Hanna Eid

I siste versjon av Visma.net Expense vil du se at brukergrensesnittet har fått en oppgradering. Det er ingen endring i hvordan løsningen fungerer, men en endring på noe tekst, farger og knapper. 

Expense 1.PNG

 

I tillegg har vi lansert en ny rapport. Denne finner du under Rapporter | Transaksjonsoversikt. Denne rapporten erstatter den tidligere oversiktsrapporten og inneholder de samme feltene som denne hadde. Rapporten er tilgjengelig for nedlastning i første omgang, men vil også være mulig å forhåndsvise på skjerm i en senere versjon. 

Expense 2.PNG

19 Kommentarer
Marit R Tveit
CHAMPION *
av Marit R Tveit

Savner oversiktsrapporten.

Denne gir samme info, men her må en summere selv. Det gir ikke samme kjappe overblikk.

SOLHAG
CONTRIBUTOR **
av SOLHAG

Dette var da ett veldig dårlig oppsett, csv filen tar med seg alle statuser,  både de avviste og de som ligger til godkjenning utover datointervall som blir valgt også, vi vil jo kun ha med de godkjente transaksjonene som skal leses inn i Visma lønn - klare for utbetaling. Rapporten i Expense brukes for kontroll av innleste transaksjoner.

av Owe Bernt Robertsen

Helt enig, gammel løsning var bedre og mer oversiktlig.

Filtrering må kunne gjøres som tidligere før en lager evt. rapport

Må også kunne rapportere fra hele året f.eks fra 1.1

Rapport kunne vært i XLSX format slik at autofilter også var på.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Enig i de over her.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Jeg ønsker å beholde den nye, men også ha den gamle.

I den nye transaksjonsoversikten kan man ta ut poster til miljøregnskapet f.eks flyreiser o.l. pr utleggstype og om det er utland eller innland.

Den gamle er bedre mht til å kontrollere overførte reiseregninger til lønnsystemet.

Karin Grytten
CONTRIBUTOR *
av Karin Grytten

Jeg/vi bruker mye oversiktsrapporten, både mot lønn og viderefakturering. Dette var et stort tilbakesteg for oss, savner virkelig oversiktsrapporten, håper at dere gjør den tilgengelig igjen for oss.  Ser at nå må jeg bearbeide/lage egne rapporter hver måned, og det er vel unødvendig når vi hadde en så bra rapport i utgangspunktet.

Kan ikke begge rapportene være tilgjengelig for oss? 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Ikke får vi ny rapport, og ikke gammel rapport. Hvordan skal vi vite hva som er godkjent for overføring til lønn nå ?

Kristin Kjønsvik
CONTRIBUTOR *
av Kristin Kjønsvik

Det bør gå an å få en rapport med summering slik at vi kan kontrollere mot lønn på sumnivå. Det er jo mulig å legge rapporten i excel og lage summering pr person her... men det skulle ikke være nødvendig da vi hadde en god rapport tidligere.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Savner den gamle oversiktsrapporten som kjapt gav et overblikk over alle godkjente reiseregninger den måneden, sum og antall. Enkelt å kontrollere overføringen til lønn mot rapporten

 

Madelen
CONTRIBUTOR **
av Madelen

Den gamle oversiktsrapport må tilbake snarest mulig! I den nye har man jo ikke valgmuligheter når det gjelder parameter, man får alle utlegg/reiser med også de som ikke er sendt til godkjenning av den ansatte. Så når man har hentet ned rapporten må man bruke mye tid på å sortere for å samme resultat som det som blir overført til lønn.

 

Hva har dere i Visma som har gjort dette tenkt?

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid

Hei! 

Årsaken til at den gamle rapporten er fjernet og erstattet med den nye oversikten er fordi rapporteringsverktøyet som brukes i denne rapporten er i ferd med å fases ut. Vi er derfor nødt til å lage en ny rapport.

Vi skal absolutt fortsette å forbedre den nye rapporten slik at vi får den til å fungere best mulig etter kundenes behov. Så vi tar med oss alle tilbakemeldinger vi får her som innspill når vi nå skal jobbe videre med rapporten.

 

Mvh

Hanna

Marit R Tveit
CHAMPION *
av Marit R Tveit

NÅR kan vi forvente å få en oppdatert versjon som er nærmere den vi hadde?

Oversiktsrapporten er VELDIG savnet, og transaksjonsoversikten mangler en for oss viktig opplysning som er dato for siste godkjenning, samt summeringer, og alle muligheter oversiktsrapporten gav oss.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Dere er i alle fall heldige som blir lovet rapport. Jeg og mange med meg har etterlyst kontoutdrag kunder og leverandører i Financial men vi blir ikke hørt i det hele tatt. Enda har ligger alle date i systemet og det er bare og lage en selekteringsmulighet. Langt frem til at dette kan kalles et moderne  og et regnskap for fremtiden. Et halvferdig produkt som man ikke burde solgt føre det var kommet lengre med utviklingen

Malte Scheibe
CONTRIBUTOR *
av Malte Scheibe

Det er jo helt umulig å jobbe med den "nye" rapporten.

Dersom det ikke inkluderes data som er relevant, som feks godkjeninngsdato er denne ubrukelig.

Datoen bør også ta hensyn til dokumentdato og ikke bilagsdato. Hvis noen sender inn utlegg fra tidligere som de har glemt, så vil jo ingen oppdage at det ligger der hvis man ikke henter ut ALL historisk data og lage selv en excel-spørring.

Typisk Visma, de jobber aktivt for å kvitte seg med kunder for å så kjøpe opp alle konkurrenter og regnskapskontorer osv.

AnneGN
CONTRIBUTOR *
av AnneGN

Den gamle oversiktsrapporten bør tilgjengeliggjøres igjen SNAREST inntil den nye rapporten er ferdigutviklet og ivaretar de samme parameterne. I den nye er det for lite valgmuligheter når det gjelder parameter, den medtar alle utlegg/reiser - også de som ikke er sendt til godkjenning av den ansatte. Det resulterer i at man må bruke mye tid på å sortere før man får avstemt mot det som blir overført til lønn. Ikke god kundeservice eller hensyn til brukerne å fjerne en slik rapport før alternativet som presenteres er godt nok - "alle" som benytter VL og netExpence benyttet jo den gamle oversiktsrapporten!!

Madelen
CONTRIBUTOR **
av Madelen (Oppdatert ‎11-06-2021 08:11 av Madelen )

Skulle legge inn refusjoner i Visma Expense og oppdager at refusjoner som jeg fikk utbetalt på lønn for mai står oppført med grønn hake, altså godkjent men ikke utbetalt. Hva skjer når jeg overfører fra Expense til lønn nå i juni. Kommer disse dobbelt? Er dette noe som har skjedd i siste versjon? Ber om dere i Visma umiddelbart rydder opp og også får på plass igjen oversiktsrapporten som dere har tatt vekk!

Siri Merete_77
CONTRIBUTOR **
av Siri Merete_77

Savner også den gamle pdf rapporten hvor man raskt og enkelt kunne sjekke om innlest totalbeløp i lønnskjøringen stemmer med rapporter i Expense.

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

Hei, 

 

Ønske til utvikling av transaksjonsoversikten: Er det mulig å gjøre kolonneoverskriftene på Excel-rapporten norske? Vi ønsker at disse er på norsk når resten av systemet også er på norsk. De engelske overskriftene er bare til irritasjon. 

Madelen
CONTRIBUTOR **
av Madelen

20.05.2021 skrev Hanna Eid at Visma skulle lage ny rapport. Hvor langt er dere kommet med den? Synes absolutt at det må prioriteres i og med at den "nye" rapporten som vi må bruke nå, er ubrukelig. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"