Mine områder
Hjelp

Nye fakturaer og fakturamaler kommer 15. juni

av Christian Alne

Denne uken vil vi introdusere endringer og forbedringer av fakturaer, fakturamaler og PDF-fakturaer. Merk at forbedringene kan påvirke gjeldende fakturaoppsett, noe som betyr at malene og de prosjektspesifikke faktura innstillingene må sjekkes av dere etter lansering av funksjonaliteten. 

 

En veiviser vil veilede administratorbrukere for å bekrefte fakturamaler og deres PDF-utskrifter den dagen vi lanserer endringene. Lansering av ny funksjonalitet vil være i midten av måneden for å forhindre forstyrrelser i perioder der veldig mange fakturerer.

 

Introduksjon til nye funksjoner

 

Målet med de nye forbedringene er å gjøre fakturaoppsettet enklere for administratorer og prosjektledere.

  • Det blir lettere å lage fakturamaler i innstillingene med helt nytt visningsoppsett.
  • Ny seksjon i prosjektets innstillinger hjelper prosjektledere å se hvilken fakturamal som brukes på prosjektet. Også prosjektspesifikke endringer i fakturainnstillinger kan gjøres gjennom denne malen.
  • Eksempel på faktura-PDF kan lastes ned fra fakturamaler og prosjektinnstillinger for å se hvordan endringer har påvirket utskriften.
  • Faktura-PDF-oppsettet er oppdatert.

Andre endringer i funksjonene

 

For å forbedre brukervennligheten vil ikke følgende funksjoner i editor være tilgjengelige lenger.

HTML-støtte

Tabeller

Bilder

Skrifttyper

Justere teksten til midten eller høyre

Endre tekstfarger

 

Hvis dere benytter fritekst som inneholder funksjoner som er oppført ovenfor, bør tekstene oppdateres ved lansering. Tekster kan også oppdateres på forhånd. Tekst kan fremdeles utformes etter størrelse, fet skrift, kursiv og understreking, ved å legge til nummer eller punktlister. Dere kan fremdeles benytte lenker. 

 

Tilpassing av fakturahode er ikke lenger mulig. Etter utgivelsen vil PDF-en av fakturaen alltid skrives ut i samsvar med konvoluttstandard C og E i vinduene. Dette betyr at logo, mottakeradresse og annen informasjon i overskriften kan endre posisjon på PDF-utskrift.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"