cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 378 Views

Inventaariosaldojen kirjauksessa on mahdollista kirjata inventaariossa lasketut nimikesaldot. Inventaariosaldojen kirjaus on mahdollista rajata tarvittaessa varastopaikan ja nimikeryhmien mukaan pienempiin osiin.

  • Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” –valikosta ”Inventaariosaldojen kirjaus”
  • Valitse tulostusryhmittely ja tulostusjärjestys, jonka mukaan inventaariolistan nimikkeet tulostetaan
  • Valitse varastopaikat ja nimikeryhmät, joista inventaariolista muodostetaan ja paina ”OK” -painiketta
  • Päiväys kenttään annetaan päiväykseksi päivä jolloin inventointisaldot kirjataan, takautuvat inventointisaldojen kirjaukset eivät ole mahdollisia, jos hankintoja ja myyntejä on suoritettu inventointisaldojen laskennan jälkeen. Nimikettä voi myös hakea hakutoiminnolla.
  • Anna nimikkeiden saldo ”Laskettu” -kenttään.
  • Ohjelma tarjoaa nimikkeiden keskihinnaksi nimikekortiston mukaista keskihintaa. Mikäli muutat keskihintaa, ohjelma laskee muutoksen mukaan nimikkeen keskihinnan uudestaan
Contributors