cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Passeli+ Professional uutiset

Visma varautuu koronavirukseen / Förberedelser för koronaviruset på Visma

updated by Elli-Maaria Jokela VISMA 06-03-2020 13:59

Visma on varautunut koronaviruksen leviämiseen ja sen mahdollisesti aiheuttamaan poikkeustilanteeseen, jossa Visman asiantuntijoista merkittävä osa olisi estynyt työskentelemään yrityksen toimipisteessä joko sairauden tai viranomaisten määräämän karanteenin vuoksi. *** Visma har inlett förberedande åtgärder med tanke på koronaviruset. Förberedelserna görs med tanke på en eventuell undantagssituation som kunde uppstå om en väsentlig del av Vismas sakkunniga medarbetare inte kan jobba på sin fysiska arbetsplats, antingen på grund av sjukdom eller karantänbestämmelser utfärdade av myndigheter.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 207