cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Kampanjan ylläpito

22-12-2017 13:47
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 266 Views

Kampanjat -ikkunassa ylläpidetään kampanjakohtaisia tietoja. Voimassa olevat kampanjat näkyvät kampanjaan kuuluvien myyjien toiminnanohjaus-toiminnon kampanjat -ikkunassa.

  • Kampanjat luodaan ”Kampanjan ylläpito” -toiminnossa
  • Kampanjalle syötetään yleistiedot, joihin kuuluu mm. kampanjaan kuuluvien myyjien lisäys ja voimassaoloaika. Kampanjoista voidaan myös luoda mallipohjia.
  • Kampanjaan kuuluvat asiakkaat määritellään ”Asiakkaat” –välilehdellä
  • Case ja Tehtävä –välilehdellä voidaan antaa kampanjan tehtävien kirjauksessa käytettävät oletustiedot. Annettuja arvoja käytetään kaikilla uusilla tehtävillä, jotka kirjataan Toiminnanohjaus -toiminnon Kampanjat -ikkunasta.
  • Kampanja tallennetaan työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
Contributors