cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 143 Views

Uuden kassan luominen

Käytettävät kassat luodaan Kassaosion perustiedoissa.

  • Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” – ”Kassat”
  • Kirjoita ”Kassat” ikkunan riville uuden kassan tunnus ja valitse mahdollinen kustannuspaikka
  • OK –painikkeen jälkeen, kassa on valittavissa ”Kassan ohjaustiedoissa”

 

Käytettävän kassan määrittäminen käyttöön

Ennen kassakuittien luontia, tulee Kassa-osioon määritellä tietokoneella käytettävä kassa. Kassa valitaan käyttöön Kassan ohjaustiedoissa.

  • Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” – ”Kassan ohjaustiedot”
  • ”Käytä kassaa” –valikossa on valittavissa ne kassat, joita ei ole muilla tietokoneilla käytössä
  • Kun olet valinnut kassan, tallenna muutokset ”Käytä” painikkeesta
Contributors