cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
ElliToroska
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 47 Views

Myöhässä olevien suoritusten korot on vietävissä korkorekisteriin. Korkorekisteristä voidaan laatia asiakaskohtainen korkolasku.

  • Asiakaskortilla pitää olla valittuna ”Korkolaskut” valinta
  • Tilanteessa, jossa laskun suoritus on ollut myöhässä ja laskulle on kertynyt korkosaatavia, voidaan korot ohjata suorituksen kirjauksissa korkorekisteriin.
  • Suorituksen kirjausikkunassa pitää ensiksi tarkistaa suorituksen kirjauspäivä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti myöhässä olevat päivät ja kertyneen koron. Korko lasketaan asetuksissa määritetyllä viivästyskorolla.
  • Suorituksen kirjausikkunassa on valinta ”Vienti korkorekisteriin”, mistä korko ohjataan korkorekisteriin.
  • Korkorekisteriin pääsette valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Korkolaskut”
  • Korkorekisteristä valitaan laskutettava asiakas ja tarkistetaan korkolaskujen yleistiedot.
  • Painetaan lopuksi ”Laadi laskut”, jolloin korkolasku luodaan laskutukseen
Contributors