cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
ElliToroska
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 52 Views

Laskua voidaan muokata Laskun kirjaus -ikkunassa, mikäli laskun tila on keskeneräinen tai avoin.

  • Valitse haluttu lasku kirjaus-ikkunaan
  • Ota lasku muokkaus-tilaan Muokkaus –valikon ”Muokkaa” toiminnolla tai painamalla työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta
  • Tämän jälkeen laskun kaikki muut yksityiskohdat laskunumeroa lukuun ottamatta on muokattavissa
  • Muokkauksen jälkeen tallenna lasku työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
Contributors